Eosinofilní kationický protein

ECPS_ECP

ECP (S; hmot. konc. [µg/l] *)
ECP (S; hmot. konc. [µg/l] FIA)
ECP (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

P_ECP

ECP (P; hmot. konc. [µg/l] *)
ECP (P; hmot. konc. [µg/l] FIA)
ECP (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)


ECP (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: ECP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 06968
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 100 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Eosinofilní kationický protein je uvolňován z eosinofilních leukocytů. Jeho stanovení slouží jako marker eosinofilního zánětu, zejména u bronchiálního astmatu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 < 15 30 200 10000 µg/l

Viz též:
ECP
S
*
Hmotnostní koncentraceECP (S; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: ECP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 06969
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 100 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Eosinofilní kationický protein je uvolňován z eosinofilních leukocytů. Jeho stanovení slouží jako marker eosinofilního zánětu, zejména u bronchiálního astmatu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 < 15 30 200 10000 µg/l

Viz též:
ECP
S
FIA
Hmotnostní koncentraceECP (S; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: S
Komponenta: ECP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11215
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 100 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Eosinofilní kationický protein je uvolňován z eosinofilních leukocytů. Jeho stanovení slouží jako marker eosinofilního zánětu, zejména u bronchiálního astmatu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <24 µg/l

Viz též:
ECP
S
Hmotnostní koncentraceECP (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: ECP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 06966
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 100 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Eosinofilní kationický protein je uvolňován z eosinofilních leukocytů. Jeho stanovení slouží jako marker eosinofilního zánětu, zejména u bronchiálního astmatu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 < 15 30 200 10000 µg/l

Viz též:
ECP
P
*
Hmotnostní koncentraceECP (P; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: P
Komponenta: ECP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 06967
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 100 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Eosinofilní kationický protein je uvolňován z eosinofilních leukocytů. Jeho stanovení slouží jako marker eosinofilního zánětu, zejména u bronchiálního astmatu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 < 15 30 200 10000 µg/l

Viz též:
ECP
P
FIA
Hmotnostní koncentraceECP (P; hmot. konc. [µg/l] LEIA)

Systém: P
Komponenta: ECP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LEIA
Klíč: 11214
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,00 - 0,00 - 100 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Eosinofilní kationický protein je uvolňován z eosinofilních leukocytů. Jeho stanovení slouží jako marker eosinofilního zánětu, zejména u bronchiálního astmatu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <24 µg/l

Viz též:
ECP
P
Hmotnostní koncentrace