Degradační produkty fibrinu (fibrinogenu)

FDPS_FDP

FDP (S; hmot. konc. [mg/l] *)
FDP (S; hmot. konc. [mg/l] hemaglutinace)
FDP (S; hmot. konc. [mg/l] aglutinace (latex))

P_FDP

FDP (P; hmot. konc. [mg/l] *)
FDP (P; hmot. konc. [mg/l] hemaglutinace)
FDP (P; hmot. konc. [mg/l] aglutinace (latex))

U_FDP

FDP (U; hmot. konc. [mg/l] *) Obsoletní
FDP (U; hmot. konc. [mg/l] hemaglutinace) Obsoletní
FDP (U; hmot. konc. [mg/l] aglutinace (latex)) Obsoletní


FDP (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: FDP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 03535
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev nativní
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se sérum, ze kterého se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Fibrin/fibrinogen degradační produkty (FDP) vznikají štěpením fibrinu a fibrinogenu působením enzymu plazminu. Při štěpení vznikají vysokomolekulární fragmenty X a Y a nizkomolekulární fragmenty D a E. Normální hodnoty pro výskyt v plazmě jsou 0-5 mg/l. Zvýšení může znamenat tromboembolickou nemoc, DIC, zánět, primární hyperfibrinolýzu, tromboembolytickou léčbu atd.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 10 20 50 500 mg/l

Viz též:
FDP
S
*
Hmotnostní koncentraceFDP (S; hmot. konc. [mg/l] hemaglutinace)

Systém: S
Komponenta: FDP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Hemaglutinace
Klíč: 03536
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev nativní
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se sérum, ze kterého se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Fibrin/fibrinogen degradační produkty (FDP) vznikají štěpením fibrinu a fibrinogenu působením enzymu plazminu. Při štěpení vznikají vysokomolekulární fragmenty X a Y a nizkomolekulární fragmenty D a E. Normální hodnoty pro výskyt v plazmě jsou 0-5 mg/l. Zvýšení může znamenat tromboembolickou nemoc, DIC, zánět, primární hyperfibrinolýzu, tromboembolytickou léčbu atd.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 10 20 50 500 mg/l

Viz též:
FDP
S
Hemaglutinace
Hmotnostní koncentraceFDP (S; hmot. konc. [mg/l] aglutinace (latex))

Systém: S
Komponenta: FDP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Aglutinace (latex)
Klíč: 03537
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Testem se zjišťují zejména fragmenty X a Y.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev nativní
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se sérum, ze kterého se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Fibrin/fibrinogen degradační produkty (FDP) vznikají štěpením fibrinu a fibrinogenu působením enzymu plazminu. Při štěpení vznikají vysokomolekulární fragmenty X a Y a nizkomolekulární fragmenty D a E. Normální hodnoty pro výskyt v plazmě jsou 0-5 mg/l. Zvýšení může znamenat tromboembolickou nemoc, DIC, zánět, primární hyperfibrinolýzu, tromboembolytickou léčbu atd.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0 10 20 50 500 mg/l

Viz též:
FDP
S
Aglutinace (latex)
Hmotnostní koncentraceFDP (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: FDP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 03532
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Fibrin/fibrinogen degradační produkty (FDP) vznikají štěpením fibrinu a fibrinogenu působením enzymu plazminu. Při štěpení vznikají vysokomolekulární fragmenty X a Y a nizkomolekulární fragmenty D a E. Normální hodnoty pro výskyt v plazmě jsou 0-5 mg/l. Zvýšení může znamenat tromboembolickou nemoc, DIC, zánět, primární hyperfibrinolýzu, tromboembolytickou léčbu atd.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0,1 5 10 50 500 mg/l

Viz též:
FDP
P
*
Hmotnostní koncentraceFDP (P; hmot. konc. [mg/l] hemaglutinace)

Systém: P
Komponenta: FDP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Hemaglutinace
Klíč: 03533
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Fibrin/fibrinogen degradační produkty (FDP) vznikají štěpením fibrinu a fibrinogenu působením enzymu plazminu. Při štěpení vznikají vysokomolekulární fragmenty X a Y a nizkomolekulární fragmenty D a E. Normální hodnoty pro výskyt v plazmě jsou 0-5 mg/l. Zvýšení může znamenat tromboembolickou nemoc, DIC, zánět, primární hyperfibrinolýzu, tromboembolytickou léčbu atd.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0,1 5 10 50 500 mg/l

Viz též:
FDP
P
Hemaglutinace
Hmotnostní koncentraceFDP (P; hmot. konc. [mg/l] aglutinace (latex))

Systém: P
Komponenta: FDP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Aglutinace (latex)
Klíč: 03534
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Testem se zjišťují zejména fragmenty X a Y.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Fibrin/fibrinogen degradační produkty (FDP) vznikají štěpením fibrinu a fibrinogenu působením enzymu plazminu. Při štěpení vznikají vysokomolekulární fragmenty X a Y a nizkomolekulární fragmenty D a E. Normální hodnoty pro výskyt v plazmě jsou 0-5 mg/l. Zvýšení může znamenat tromboembolickou nemoc, DIC, zánět, primární hyperfibrinolýzu, tromboembolytickou léčbu atd.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 0 0,1 5 10 50 500 mg/l

Viz též:
FDP
P
Aglutinace (latex)
Hmotnostní koncentraceFDP (U; hmot. konc. [mg/l] *) Obsoletní

Systém: U
Komponenta: FDP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 03538
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Fibrin/fibrinogen degradační produkty (FDP) vznikají štěpením fibrinu a fibrinogenu působením enzymu plazminu. Při štěpení vznikají vysokomolekulární fragmenty X a Y a nizkomolekulární fragmenty D a E. Normální hodnoty pro výskyt v plazmě jsou 0-5 mg/l. Zvýšení může znamenat tromboembolickou nemoc, DIC, zánět, primární hyperfibrinolýzu, tromboembolytickou léčbu atd.

Referenční meze

Viz též:
FDP
U
*
Hmotnostní koncentraceFDP (U; hmot. konc. [mg/l] hemaglutinace) Obsoletní

Systém: U
Komponenta: FDP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Hemaglutinace
Klíč: 03539
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Fibrin/fibrinogen degradační produkty (FDP) vznikají štěpením fibrinu a fibrinogenu působením enzymu plazminu. Při štěpení vznikají vysokomolekulární fragmenty X a Y a nizkomolekulární fragmenty D a E. Normální hodnoty pro výskyt v plazmě jsou 0-5 mg/l. Zvýšení může znamenat tromboembolickou nemoc, DIC, zánět, primární hyperfibrinolýzu, tromboembolytickou léčbu atd.

Referenční meze

Viz též:
FDP
U
Hemaglutinace
Hmotnostní koncentraceFDP (U; hmot. konc. [mg/l] aglutinace (latex)) Obsoletní

Systém: U
Komponenta: FDP
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Aglutinace (latex)
Klíč: 03540
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 5000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Fibrin/fibrinogen degradační produkty (FDP) vznikají štěpením fibrinu a fibrinogenu působením enzymu plazminu. Při štěpení vznikají vysokomolekulární fragmenty X a Y a nizkomolekulární fragmenty D a E. Normální hodnoty pro výskyt v plazmě jsou 0-5 mg/l. Zvýšení může znamenat tromboembolickou nemoc, DIC, zánět, primární hyperfibrinolýzu, tromboembolytickou léčbu atd.

Referenční meze

Viz též:
FDP
U
Aglutinace (latex)
Hmotnostní koncentrace