Frakční exkrece alfa-amylázy

Frakční exkrece AMSPT(KIDN)_Frakční exkrece AMS

Frakční exkrece AMS (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)


Frakční exkrece AMS (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Frakční exkrece AMS
Druh veličiny: Poměr objemových toků
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 01787
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 4 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,0005 - 0,4 - 1,0
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Frakční exkrece amylázy (FE-AMS, používá se rovněž zkratka ACCR, Amylase-to-creatinine clearance ratio) se dříve využívala v situacích, kdy nebylo k dispozici stanovení pankreatické amylázy a FE-AMS informovala lépe o přítomnosti slinného typu AMS v plazmě nebo makroamylázového komplexu.

Referenční meze

Viz též:
Frakční exkrece AMS
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků