Frakční exkrece vody

Frakční exkrece vodyPT(KIDN)_Frakční exkrece vody

Frakční exkrece vody (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)


Frakční exkrece vody (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

Systém: Pt(ledviny)
Komponenta: Frakční exkrece vody
Druh veličiny: Poměr objemových toků
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 01790
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,002 - 0,300 - 2,000
MTV:
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(ledviny)_Frakční exkrece vody
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků