Glutathion

GlutathionS_Glutathion

Glutathion (S; látková konc. [µmol/l] *)
Glutathion (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

P_Glutathion

Glutathion (P; látková konc. [µmol/l] *)
Glutathion (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

B_Glutathion

Glutathion (B; látková konc. [µmol/l] *)
Glutathion (B; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)


Glutathion (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Glutathion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08766
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum není vhodné pro toto stanovení.Text abstraktu ke komponentě
Glutathion (gama-glutamylcysteinylglycin, GSH) je hlavní intracelulární antioxidant, nacházející se v různých buňkách v koncentraci řádově mmol/l. Slouží jako kofaktor enzymů, uplatňujících se v antioxidační ochraně (glutathionperoxidáza, glutathionreduktáza) či při detoxikaci xenobiotik (glutathion-S-transferáza). Podílí se rovněž ne regeneraci vitaminu E a umožňuje tak jeho antioxidační působení při ochraně buněčných membrán a lipoproteinů. Oxidační stres vede ke snížení koncentrace GSH a k poklesu poměru redukované a oxidované formy glutathionu (GSH/GSSG).

Referenční meze

Viz též:
Glutathion
S
*
Látková koncentraceGlutathion (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Glutathion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08767
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum není vhodné pro toto stanovení.Text abstraktu ke komponentě
Glutathion (gama-glutamylcysteinylglycin, GSH) je hlavní intracelulární antioxidant, nacházející se v různých buňkách v koncentraci řádově mmol/l. Slouží jako kofaktor enzymů, uplatňujících se v antioxidační ochraně (glutathionperoxidáza, glutathionreduktáza) či při detoxikaci xenobiotik (glutathion-S-transferáza). Podílí se rovněž ne regeneraci vitaminu E a umožňuje tak jeho antioxidační působení při ochraně buněčných membrán a lipoproteinů. Oxidační stres vede ke snížení koncentrace GSH a k poklesu poměru redukované a oxidované formy glutathionu (GSH/GSSG).

Referenční meze

Viz též:
Glutathion
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceGlutathion (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Glutathion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08764
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Krev na stanovení vyžaduje speciální podmínky náběru. Nejspolehlivější výsledky poskytne náběr pacienta na specializovaném pracovišti.Text abstraktu ke komponentě
Glutathion (gama-glutamylcysteinylglycin, GSH) je hlavní intracelulární antioxidant, nacházející se v různých buňkách v koncentraci řádově mmol/l. Slouží jako kofaktor enzymů, uplatňujících se v antioxidační ochraně (glutathionperoxidáza, glutathionreduktáza) či při detoxikaci xenobiotik (glutathion-S-transferáza). Podílí se rovněž ne regeneraci vitaminu E a umožňuje tak jeho antioxidační působení při ochraně buněčných membrán a lipoproteinů. Oxidační stres vede ke snížení koncentrace GSH a k poklesu poměru redukované a oxidované formy glutathionu (GSH/GSSG).

Referenční meze

Viz též:
P_Glutathion
Glutathion
P
*
Látková koncentraceGlutathion (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Glutathion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 08765
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Krev na stanovení vyžaduje speciální podmínky náběru. Nejspolehlivější výsledky poskytne náběr pacienta na specializovaném pracovišti.Text abstraktu ke komponentě
Glutathion (gama-glutamylcysteinylglycin, GSH) je hlavní intracelulární antioxidant, nacházející se v různých buňkách v koncentraci řádově mmol/l. Slouží jako kofaktor enzymů, uplatňujících se v antioxidační ochraně (glutathionperoxidáza, glutathionreduktáza) či při detoxikaci xenobiotik (glutathion-S-transferáza). Podílí se rovněž ne regeneraci vitaminu E a umožňuje tak jeho antioxidační působení při ochraně buněčných membrán a lipoproteinů. Oxidační stres vede ke snížení koncentrace GSH a k poklesu poměru redukované a oxidované formy glutathionu (GSH/GSSG).

Referenční meze

Viz též:
P_Glutathion
Glutathion
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceGlutathion (B; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Glutathion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 08762
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 2000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Poznámka:
Stanovení glutathionu z hemolyzátu celé krve

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Glutathion (gama-glutamylcysteinylglycin, GSH) je hlavní intracelulární antioxidant, nacházející se v různých buňkách v koncentraci řádově mmol/l. Slouží jako kofaktor enzymů, uplatňujících se v antioxidační ochraně (glutathionperoxidáza, glutathionreduktáza) či při detoxikaci xenobiotik (glutathion-S-transferáza). Podílí se rovněž ne regeneraci vitaminu E a umožňuje tak jeho antioxidační působení při ochraně buněčných membrán a lipoproteinů. Oxidační stres vede ke snížení koncentrace GSH a k poklesu poměru redukované a oxidované formy glutathionu (GSH/GSSG).

Referenční meze

Viz též:
Glutathion
B
*
Látková koncentraceGlutathion (B; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofotometrie)

Systém: B
Komponenta: Glutathion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08763
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 2000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Ostatní komponenty
Poznámka:
Stanovení glutathionu z hemolyzátu celé krve

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Glutathion (gama-glutamylcysteinylglycin, GSH) je hlavní intracelulární antioxidant, nacházející se v různých buňkách v koncentraci řádově mmol/l. Slouží jako kofaktor enzymů, uplatňujících se v antioxidační ochraně (glutathionperoxidáza, glutathionreduktáza) či při detoxikaci xenobiotik (glutathion-S-transferáza). Podílí se rovněž ne regeneraci vitaminu E a umožňuje tak jeho antioxidační působení při ochraně buněčných membrán a lipoproteinů. Oxidační stres vede ke snížení koncentrace GSH a k poklesu poměru redukované a oxidované formy glutathionu (GSH/GSSG).

Referenční meze

Viz též:
Glutathion
B
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentrace