Voda

VodaPT(BA)_Voda

Voda (Pt(bilance); Rozdíl objemů [ml] výpočet)

PT(BA24)_Voda

Voda (Pt(denní bilance); rozdíl objemových toků [ml/d] výpočet)

PT(IN)_Voda

Voda (Pt(příjem celk.); objem [ml] výpočet)

PT(IN24)_Voda

Voda (Pt(denní příjem celk.); objemový tok [ml/d] výpočet)

PT(TE)_Voda

Voda (Pt(eliminace celk.); objem [ml] výpočet)

PT(TE24)_Voda

Voda (Pt(denní eliminace celk); objemový tok [ml/d] výpočet)


Voda (Pt(bilance); Rozdíl objemů [ml] výpočet)

Systém: Pt(bilance)
Komponenta: Voda
Druh veličiny: Rozdíl objemů
Jednotka: ml
Procedura: Výpočet
Klíč: 13282
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 10000 - -3000 - 3000 - 10000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(bilance)
VýpočetVoda (Pt(denní bilance); rozdíl objemových toků [ml/d] výpočet)

Systém: Pt(denní bilance)
Komponenta: Voda
Druh veličiny: Rozdíl objemových toků
Jednotka: ml/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 12433
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: -10000 - -3000 - 3000 - 10000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(denní bilance)
Výpočet
Rozdíl objemových tokůVoda (Pt(příjem celk.); objem [ml] výpočet)

Systém: Pt(příjem celk.)
Komponenta: Voda
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Výpočet
Klíč: 13283
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 3000 - 20000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(příjem celk.)
Výpočet
ObjemVoda (Pt(denní příjem celk.); objemový tok [ml/d] výpočet)

Systém: Pt(denní příjem celk.)
Komponenta: Voda
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13284
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 500 - 3000 - 20000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(denní příjem celk.)
Výpočet
Objemový tokVoda (Pt(eliminace celk.); objem [ml] výpočet)

Systém: Pt(eliminace celk.)
Komponenta: Voda
Druh veličiny: Objem
Jednotka: ml
Procedura: Výpočet
Klíč: 13285
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 500 - 3000 - 20000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(eliminace celk.)
Výpočet
ObjemVoda (Pt(denní eliminace celk); objemový tok [ml/d] výpočet)

Systém: Pt(denní eliminace celk.)
Komponenta: Voda
Druh veličiny: Objemový tok
Jednotka: ml/d
Procedura: Výpočet
Klíč: 13286
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 500 - 3000 - 20000
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty pro metabolické bilance
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(denní eliminace celk.)
Výpočet
Objemový tok