IgG/Albumin index, rel. vztah hmot. konc. (Csf/P)

IgG/Albumin index (Csf/P)PT(CSS)_IgG/Albumin index (Csf/P)

IgG/Albumin index (Csf/P) (Pt(cereb.syst.); rel. hmot. poměr [1] vzorec 1)
IgG/Albumin index (Csf/P) (Pt(cereb.syst.); rel. hmot. poměr [1] vzorec 2)


IgG/Albumin index (Csf/P) (Pt(cereb.syst.); rel. hmot. poměr [1] vzorec 1)

Systém: Pt(cerebrospin. systém)
Komponenta: IgG/Albumin index (Csf/P)
Druh veličiny: Relativní hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 03734
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 1,0 - 20
MTV:
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:
Doporučená terminologie: Pt--Immunoglobulin G/Albumin, relative mass ratio (Csf/P) = ? (1.0), výpočet: CSF_IgG/1000/CSF_ALB/P_IGG/P_ALB, CSF_IgG v mg/l, ostatní údaje v g/l.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(cerebrospin. systém)_IgG/Albumin index (Csf/P)
Pt(cerebrospin. systém)
Vzorec 1
Relativní hmotnostní poměrIgG/Albumin index (Csf/P) (Pt(cereb.syst.); rel. hmot. poměr [1] vzorec 2)

Systém: Pt(cerebrospin. systém)
Komponenta: IgG/Albumin index (Csf/P)
Druh veličiny: Relativní hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Vzorec 2
Klíč: 03735
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 1,5 - 20
MTV:
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:
Doporučená terminologie: Pt--Immunoglobulin G/Albumin, relative mass ratio (Csf/P) = ? (1.0), výpočet: CSF_IgG/1000/P_IGG/((CSF_ALB/P_ALB)^1.12), CSF_IgG v mg/l, ostatní údaje v g/l. Numerická úprava jmenovatele odstraňuje nelinearitu vztahu mezi poměry CSF_IGG/1000/P_IGG a CSF_ALB/P_ALB.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt(cerebrospin. systém)_IgG/Albumin index (Csf/P)
Pt(cerebrospin. systém)
Vzorec 2
Relativní hmotnostní poměr