Mannose binding lectin

Mannose binding lectinS_Mannose binding lectin

Mannose binding lectin (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Mannose binding lectin (S; hmot. konc. [mg/l] ELISA)
Mannose binding lectin (S; hmot. konc. [mg/l] nefelometrie)

P_Mannose binding lectin

Mannose binding lectin (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Mannose binding lectin (P; hmot. konc. [mg/l] ELISA)
Mannose binding lectin (P; hmot. konc. [mg/l] nefelometrie)


Mannose binding lectin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Mannose binding lectin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 12202
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Mannose binding lectin je lektin schopný aktivovat komplement tzv. lektinovou cestou po vazbě na povrch bakterií. Hereditární deficit MBL může být příčinou opakovaných hnisavých bakteriálních infekcí.

Referenční meze

Viz též:
Mannose binding lectin
S
*
Hmotnostní koncentraceMannose binding lectin (S; hmot. konc. [mg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Mannose binding lectin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13779
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Mannose binding lectin je lektin schopný aktivovat komplement tzv. lektinovou cestou po vazbě na povrch bakterií. Hereditární deficit MBL může být příčinou opakovaných hnisavých bakteriálních infekcí.

Referenční meze

Viz též:
Mannose binding lectin
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceMannose binding lectin (S; hmot. konc. [mg/l] nefelometrie)

Systém: S
Komponenta: Mannose binding lectin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 12439
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Mannose binding lectin je lektin schopný aktivovat komplement tzv. lektinovou cestou po vazbě na povrch bakterií. Hereditární deficit MBL může být příčinou opakovaných hnisavých bakteriálních infekcí.

Referenční meze

Viz též:
Mannose binding lectin
S
Nefelometrie
Hmotnostní koncentraceMannose binding lectin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Mannose binding lectin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 12200
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Mannose binding lectin je lektin schopný aktivovat komplement tzv. lektinovou cestou po vazbě na povrch bakterií. Hereditární deficit MBL může být příčinou opakovaných hnisavých bakteriálních infekcí.

Referenční meze

Viz též:
Mannose binding lectin
P
*
Hmotnostní koncentraceMannose binding lectin (P; hmot. konc. [mg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Mannose binding lectin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13778
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Mannose binding lectin je lektin schopný aktivovat komplement tzv. lektinovou cestou po vazbě na povrch bakterií. Hereditární deficit MBL může být příčinou opakovaných hnisavých bakteriálních infekcí.

Referenční meze

Viz též:
Mannose binding lectin
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceMannose binding lectin (P; hmot. konc. [mg/l] nefelometrie)

Systém: P
Komponenta: Mannose binding lectin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 12201
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 50 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Mannose binding lectin je lektin schopný aktivovat komplement tzv. lektinovou cestou po vazbě na povrch bakterií. Hereditární deficit MBL může být příčinou opakovaných hnisavých bakteriálních infekcí.

Referenční meze

Viz též:
Mannose binding lectin
P
Nefelometrie
Hmotnostní koncentrace