Metotrexát

MetotrexátS_Metotrexát

Metotrexát (S; látková konc. [µmol/l] *)
Metotrexát (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

P_Metotrexát

Metotrexát (P; látková konc. [µmol/l] *)
Metotrexát (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)


Metotrexát (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Metotrexát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03395
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit přístupu světla.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceMetotrexát (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Metotrexát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 03396
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit přístupu světla.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FPIA
Látková koncentraceMetotrexát (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Metotrexát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 03393
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit přístupu světla.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceMetotrexát (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Metotrexát
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 03394
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 10 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit přístupu světla.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FPIA
Látková koncentrace