Monoklonální imunoglobulin 1

Monoklonální imunoglobulin 1S_Monoklonální imunoglobulin 1

Monoklonální imunoglobulin 1 (S; hmot. konc. [g/l] *)
Monoklonální imunoglobulin 1 (S; hmot. konc. [g/l] denzitometrie)

P_Monoklonální imunoglobulin 1

Monoklonální imunoglobulin 1 (P; hmot. konc. [g/l] *)
Monoklonální imunoglobulin 1 (P; hmot. konc. [g/l] denzitometrie)


Monoklonální imunoglobulin 1 (S; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: S
Komponenta: Monoklonální imunoglobulin 1
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 17760
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,1 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceMonoklonální imunoglobulin 1 (S; hmot. konc. [g/l] denzitometrie)

Systém: S
Komponenta: Monoklonální imunoglobulin 1
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Denzitometrie
Klíč: 17761
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,1 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Denzitometrie
Hmotnostní koncentraceMonoklonální imunoglobulin 1 (P; hmot. konc. [g/l] *)

Systém: P
Komponenta: Monoklonální imunoglobulin 1
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: *
Klíč: 17758
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,1 - 5 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceMonoklonální imunoglobulin 1 (P; hmot. konc. [g/l] denzitometrie)

Systém: P
Komponenta: Monoklonální imunoglobulin 1
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: g/l
Procedura: Denzitometrie
Klíč: 17759
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0,1 - 0,1 - 5 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Denzitometrie
Hmotnostní koncentrace