Protilátky proti ovariální tkáni

Anti-ovariumS_Anti-ovarium

Anti-ovarium (S; přítomnost [-] *)
Anti-ovarium (S; přítomnost [-] mikroskop. (IF, nepřímá))

P_Anti-ovarium

Anti-ovarium (P; přítomnost [-] *)
Anti-ovarium (P; přítomnost [-] mikroskop. (IF, nepřímá))


Anti-ovarium (S; přítomnost [-] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-ovarium
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 08179
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
PřítomnostAnti-ovarium (S; přítomnost [-] mikroskop. (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Anti-ovarium
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 08066
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
PřítomnostAnti-ovarium (P; přítomnost [-] *)

Systém: P
Komponenta: Anti-ovarium
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 08177
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
PřítomnostAnti-ovarium (P; přítomnost [-] mikroskop. (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Anti-ovarium
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 08178
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Přítomnost