Olovo

PbB_Pb

Pb (B; látková konc. [µmol/l] *)
Pb (B; látková konc. [µmol/l] AAS)
Pb (B; látková konc. [µmol/l] voltametrie)

U_Pb

Pb (U; látková konc. [µmol/l] *)
Pb (U; látková konc. [µmol/l] AAS)

DU_Pb

Pb (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Pb (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)


Pb (B; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: B
Komponenta: Pb
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02635
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 6 - 20
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace olova v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Pb).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pozor na kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Olovo (Pb) je toxický stopový prvek, těžký kov. Pro člověka je hlavním zdrojem expozice znečištěná atmosféra a kontaminovaná potrava. Běžně se vyskytuje v životním prostředí (průmyslové exhalace, výfukové plyny, barviva, keramické výrobky, potravinářské obaly - konzervy). Denní příjem olova je asi  300 µg, 1 až 10 % je absorbováno (u dětí až 50 %), významné množství je rychle inkorporováno do kostí a erytrocytů, postupně do všech tkání. Toxický účinek se projevuje při biosyntéze hemu (akumulace protoporfyrinu v erytrocytech) a následnou anémií. Poškozuje renální tubulární buňky tím, že se váže na cystein v bílkovinách a mění jejich terciální strukturu. Váže se též na keratin ve vlasech. Může způsobovat snížení intelektu. Normální hladina v krvi nevylučuje otravu olovem (zvýšena pouze krátkou dobu), musí se hodnotit také hem syntetizující enzymy (delta aminolevulová kyselina v moči) a protoporfyrin v erytrocytech. Toxicita tetraetylolova je spojována s metabolickou konverzí na trietylolovo a anorganické olovo. V krvi je více než 90 % olova vázáno na erytrocyty. Absorpce Pb v GIT stoupá při deficitu Fe, Ca, Mg, Zn, fosfátu nebo vitaminu D - suplementace jednoho nebo více jmenovaných deficitních prvků, fosfátu nebo vitaminu D je prevencí proti toxicitě olova.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 1,45 2,41 µmol/l
15R 99R+ 0,48 0,96 1,93 3,86 µmol/l

Viz též:
Pb
B
*
Látková koncentracePb (B; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: B
Komponenta: Pb
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 02636
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 6 - 20
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace olova v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Pb).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pozor na kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Olovo (Pb) je toxický stopový prvek, těžký kov. Pro člověka je hlavním zdrojem expozice znečištěná atmosféra a kontaminovaná potrava. Běžně se vyskytuje v životním prostředí (průmyslové exhalace, výfukové plyny, barviva, keramické výrobky, potravinářské obaly - konzervy). Denní příjem olova je asi  300 µg, 1 až 10 % je absorbováno (u dětí až 50 %), významné množství je rychle inkorporováno do kostí a erytrocytů, postupně do všech tkání. Toxický účinek se projevuje při biosyntéze hemu (akumulace protoporfyrinu v erytrocytech) a následnou anémií. Poškozuje renální tubulární buňky tím, že se váže na cystein v bílkovinách a mění jejich terciální strukturu. Váže se též na keratin ve vlasech. Může způsobovat snížení intelektu. Normální hladina v krvi nevylučuje otravu olovem (zvýšena pouze krátkou dobu), musí se hodnotit také hem syntetizující enzymy (delta aminolevulová kyselina v moči) a protoporfyrin v erytrocytech. Toxicita tetraetylolova je spojována s metabolickou konverzí na trietylolovo a anorganické olovo. V krvi je více než 90 % olova vázáno na erytrocyty. Absorpce Pb v GIT stoupá při deficitu Fe, Ca, Mg, Zn, fosfátu nebo vitaminu D - suplementace jednoho nebo více jmenovaných deficitních prvků, fosfátu nebo vitaminu D je prevencí proti toxicitě olova.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 1,45 2,41 µmol/l
15R 99R+ 0,48 0,96 1,93 3,86 µmol/l

Viz též:
Pb
B
AAS
Látková koncentracePb (B; látková konc. [µmol/l] voltametrie)

Systém: B
Komponenta: Pb
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Voltametrie
Klíč: 02637
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 6 - 20
MTV: X, BP
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:
Položka je vyhrazena pouze pro měření koncentrace olova v hemolyzátu krve (koncentrace odvozena ze součtu plazmatického a buněčného obsahu Pb).

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pozor na kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
4 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Olovo (Pb) je toxický stopový prvek, těžký kov. Pro člověka je hlavním zdrojem expozice znečištěná atmosféra a kontaminovaná potrava. Běžně se vyskytuje v životním prostředí (průmyslové exhalace, výfukové plyny, barviva, keramické výrobky, potravinářské obaly - konzervy). Denní příjem olova je asi  300 µg, 1 až 10 % je absorbováno (u dětí až 50 %), významné množství je rychle inkorporováno do kostí a erytrocytů, postupně do všech tkání. Toxický účinek se projevuje při biosyntéze hemu (akumulace protoporfyrinu v erytrocytech) a následnou anémií. Poškozuje renální tubulární buňky tím, že se váže na cystein v bílkovinách a mění jejich terciální strukturu. Váže se též na keratin ve vlasech. Může způsobovat snížení intelektu. Normální hladina v krvi nevylučuje otravu olovem (zvýšena pouze krátkou dobu), musí se hodnotit také hem syntetizující enzymy (delta aminolevulová kyselina v moči) a protoporfyrin v erytrocytech. Toxicita tetraetylolova je spojována s metabolickou konverzí na trietylolovo a anorganické olovo. V krvi je více než 90 % olova vázáno na erytrocyty. Absorpce Pb v GIT stoupá při deficitu Fe, Ca, Mg, Zn, fosfátu nebo vitaminu D - suplementace jednoho nebo více jmenovaných deficitních prvků, fosfátu nebo vitaminu D je prevencí proti toxicitě olova.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 15R 1,45 2,41 µmol/l
15R 99R+ 0,48 0,96 1,93 3,86 µmol/l

Viz též:
Pb
B
Voltametrie
Látková koncentracePb (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Pb
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 02640
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 20 - 50
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Pozor na kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Olovo (Pb) je toxický stopový prvek, těžký kov. Pro člověka je hlavním zdrojem expozice znečištěná atmosféra a kontaminovaná potrava. Běžně se vyskytuje v životním prostředí (průmyslové exhalace, výfukové plyny, barviva, keramické výrobky, potravinářské obaly - konzervy). Denní příjem olova je asi  300 µg, 1 až 10 % je absorbováno (u dětí až 50 %), významné množství je rychle inkorporováno do kostí a erytrocytů, postupně do všech tkání. Toxický účinek se projevuje při biosyntéze hemu (akumulace protoporfyrinu v erytrocytech) a následnou anémií. Poškozuje renální tubulární buňky tím, že se váže na cystein v bílkovinách a mění jejich terciální strukturu. Váže se též na keratin ve vlasech. Může způsobovat snížení intelektu. Normální hladina v krvi nevylučuje otravu olovem (zvýšena pouze krátkou dobu), musí se hodnotit také hem syntetizující enzymy (delta aminolevulová kyselina v moči) a protoporfyrin v erytrocytech. Toxicita tetraetylolova je spojována s metabolickou konverzí na trietylolovo a anorganické olovo. V krvi je více než 90 % olova vázáno na erytrocyty. Absorpce Pb v GIT stoupá při deficitu Fe, Ca, Mg, Zn, fosfátu nebo vitaminu D - suplementace jednoho nebo více jmenovaných deficitních prvků, fosfátu nebo vitaminu D je prevencí proti toxicitě olova.

Referenční meze

Viz též:
Pb
U
*
Látková koncentracePb (U; látková konc. [µmol/l] AAS)

Systém: U
Komponenta: Pb
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: AAS
Klíč: 02641
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 20 - 50
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Pozor na kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Olovo (Pb) je toxický stopový prvek, těžký kov. Pro člověka je hlavním zdrojem expozice znečištěná atmosféra a kontaminovaná potrava. Běžně se vyskytuje v životním prostředí (průmyslové exhalace, výfukové plyny, barviva, keramické výrobky, potravinářské obaly - konzervy). Denní příjem olova je asi  300 µg, 1 až 10 % je absorbováno (u dětí až 50 %), významné množství je rychle inkorporováno do kostí a erytrocytů, postupně do všech tkání. Toxický účinek se projevuje při biosyntéze hemu (akumulace protoporfyrinu v erytrocytech) a následnou anémií. Poškozuje renální tubulární buňky tím, že se váže na cystein v bílkovinách a mění jejich terciální strukturu. Váže se též na keratin ve vlasech. Může způsobovat snížení intelektu. Normální hladina v krvi nevylučuje otravu olovem (zvýšena pouze krátkou dobu), musí se hodnotit také hem syntetizující enzymy (delta aminolevulová kyselina v moči) a protoporfyrin v erytrocytech. Toxicita tetraetylolova je spojována s metabolickou konverzí na trietylolovo a anorganické olovo. V krvi je více než 90 % olova vázáno na erytrocyty. Absorpce Pb v GIT stoupá při deficitu Fe, Ca, Mg, Zn, fosfátu nebo vitaminu D - suplementace jednoho nebo více jmenovaných deficitních prvků, fosfátu nebo vitaminu D je prevencí proti toxicitě olova.

Referenční meze

Viz též:
Pb
U
AAS
Látková koncentracePb (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Pb
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 02638
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 20 - 50
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pozor na kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Olovo (Pb) je toxický stopový prvek, těžký kov. Pro člověka je hlavním zdrojem expozice znečištěná atmosféra a kontaminovaná potrava. Běžně se vyskytuje v životním prostředí (průmyslové exhalace, výfukové plyny, barviva, keramické výrobky, potravinářské obaly - konzervy). Denní příjem olova je asi  300 µg, 1 až 10 % je absorbováno (u dětí až 50 %), významné množství je rychle inkorporováno do kostí a erytrocytů, postupně do všech tkání. Toxický účinek se projevuje při biosyntéze hemu (akumulace protoporfyrinu v erytrocytech) a následnou anémií. Poškozuje renální tubulární buňky tím, že se váže na cystein v bílkovinách a mění jejich terciální strukturu. Váže se též na keratin ve vlasech. Může způsobovat snížení intelektu. Normální hladina v krvi nevylučuje otravu olovem (zvýšena pouze krátkou dobu), musí se hodnotit také hem syntetizující enzymy (delta aminolevulová kyselina v moči) a protoporfyrin v erytrocytech. Toxicita tetraetylolova je spojována s metabolickou konverzí na trietylolovo a anorganické olovo. V krvi je více než 90 % olova vázáno na erytrocyty. Absorpce Pb v GIT stoupá při deficitu Fe, Ca, Mg, Zn, fosfátu nebo vitaminu D - suplementace jednoho nebo více jmenovaných deficitních prvků, fosfátu nebo vitaminu D je prevencí proti toxicitě olova.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,39 12,1 µmol/d

Viz též:
Pb
dU
*
Látkový tokPb (dU; látkový tok [µmol/d] AAS)

Systém: dU
Komponenta: Pb
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: AAS
Klíč: 02639
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 20 - 50
MTV: X, UA
Třída hlavní: Stop. prvky, kovy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Pozor na kontaminaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týdenText abstraktu ke komponentě
Olovo (Pb) je toxický stopový prvek, těžký kov. Pro člověka je hlavním zdrojem expozice znečištěná atmosféra a kontaminovaná potrava. Běžně se vyskytuje v životním prostředí (průmyslové exhalace, výfukové plyny, barviva, keramické výrobky, potravinářské obaly - konzervy). Denní příjem olova je asi  300 µg, 1 až 10 % je absorbováno (u dětí až 50 %), významné množství je rychle inkorporováno do kostí a erytrocytů, postupně do všech tkání. Toxický účinek se projevuje při biosyntéze hemu (akumulace protoporfyrinu v erytrocytech) a následnou anémií. Poškozuje renální tubulární buňky tím, že se váže na cystein v bílkovinách a mění jejich terciální strukturu. Váže se též na keratin ve vlasech. Může způsobovat snížení intelektu. Normální hladina v krvi nevylučuje otravu olovem (zvýšena pouze krátkou dobu), musí se hodnotit také hem syntetizující enzymy (delta aminolevulová kyselina v moči) a protoporfyrin v erytrocytech. Toxicita tetraetylolova je spojována s metabolickou konverzí na trietylolovo a anorganické olovo. V krvi je více než 90 % olova vázáno na erytrocyty. Absorpce Pb v GIT stoupá při deficitu Fe, Ca, Mg, Zn, fosfátu nebo vitaminu D - suplementace jednoho nebo více jmenovaných deficitních prvků, fosfátu nebo vitaminu D je prevencí proti toxicitě olova.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,39 12,1 µmol/d

Viz též:
Pb
dU
AAS
Látkový tok