Prokalcitonin

ProkalcitoninS_Prokalcitonin

Prokalcitonin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Prokalcitonin (S; hmot. konc. [µg/l] FIA)
Prokalcitonin (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

P_Prokalcitonin

Prokalcitonin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Prokalcitonin (P; hmot. konc. [µg/l] FIA)
Prokalcitonin (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)


Prokalcitonin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Prokalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 12232
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,2 - 2,0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte zkumavky s heparinátem lithným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pokud nebude možné vzorek zanalyzovat do 4 hodin, sérum nebo plazmu je nutné zamrazit při -80 °C
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R+ <0,5 µg/l

Viz též:
Prokalcitonin
S
*
Hmotnostní koncentraceProkalcitonin (S; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: S
Komponenta: Prokalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 15131
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,2 - 2,0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Dle návodu výrobce : B.R.A.H.M.S PCT sensitive KRYPTOR compact

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Prokalcitonin
S
FIA
Hmotnostní koncentraceProkalcitonin (S; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: S
Komponenta: Prokalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 12233
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,2 - 2,0 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte zkumavky s heparinátem lithným.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Pokud nebude možné vzorek zanalyzovat do 4 hodin, sérum nebo plazmu je nutné zamrazit při -80 °C
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R+ <0,5 µg/l

Viz též:
Prokalcitonin
S
ILMA
Hmotnostní koncentraceProkalcitonin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Prokalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 12230
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,2 - 2,0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R+ <0,5 µg/l

Viz též:
Prokalcitonin
P
*
Hmotnostní koncentraceProkalcitonin (P; hmot. konc. [µg/l] FIA)

Systém: P
Komponenta: Prokalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: FIA
Klíč: 15130
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,2 - 2,0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Dle návodu výrobce : B.R.A.H.M.S PCT sensitive KRYPTOR compact

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Prokalcitonin
P
FIA
Hmotnostní koncentraceProkalcitonin (P; hmot. konc. [µg/l] ILMA)

Systém: P
Komponenta: Prokalcitonin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ILMA
Klíč: 12231
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,2 - 2,0 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R+ <0,5 µg/l

Viz též:
Prokalcitonin
P
ILMA
Hmotnostní koncentrace