Proinsulin

ProinsulinS_Proinsulin

Proinsulin (S; látková konc. [pmol/l] *)
Proinsulin (S; látková konc. [pmol/l] ELISA)

P_Proinsulin

Proinsulin (P; látková konc. [pmol/l] *)
Proinsulin (P; látková konc. [pmol/l] ELISA)


Proinsulin (S; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Proinsulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 08212
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr na lačno.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stáčet v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: -20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceProinsulin (S; látková konc. [pmol/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Proinsulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08069
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr na lačno.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stáčet v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: -20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Látková koncentraceProinsulin (P; látková konc. [pmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Proinsulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: *
Klíč: 08211
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin. Odběr na lačno.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stáčet v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: -20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceProinsulin (P; látková konc. [pmol/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Proinsulin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: pmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08068
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 15 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans použít heparin. Odběr na lačno.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Stáčet v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: -20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Látková koncentrace