Poměr SFLT-1/PLGF

Poměr SFLT-1/PLGFS_Poměr SFLT-1/PLGF

Poměr SFLT-1/PLGF (S; hmot. poměr [1] výpočet)

P_Poměr SFLT-1/PLGF

Poměr SFLT-1/PLGF (P; hmot. poměr [1] výpočet)


Poměr SFLT-1/PLGF (S; hmot. poměr [1] výpočet)

Systém: S
Komponenta: Poměr SFLT-1/PLGF
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 17099
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 10000 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:


Očekávané hodnoty: závislé na týdnech gravidity, běžně 0,5 – 90, u preeklampsie nebo HELLP syndromu zvýšené hodnoty obvykle mezi 50 - 1200.

Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Výpočet
Hmotnostní poměrPoměr SFLT-1/PLGF (P; hmot. poměr [1] výpočet)

Systém: P
Komponenta: Poměr SFLT-1/PLGF
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 17098
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 10000 - 100000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:


Očekávané hodnoty: závislé na týdnech gravidity, běžně 0,5 – 90, u preeklampsie nebo HELLP syndromu zvýšené hodnoty obvykle mezi 50 - 1200.

Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Výpočet
Hmotnostní poměr