SID efektivní, pH 7,40

SID efektivní, pH 7,40S_SID efektivní, pH 7,40

SID efektivní, pH 7,40 (S; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

P_SID efektivní, pH 7,40

SID efektivní, pH 7,40 (P; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)


SID efektivní, pH 7,40 (S; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

Systém: S
Komponenta: SID efektivní, pH 7,40
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09002
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 50 - 100
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S_SID efektivní, pH 7,40
S
Vzorec 1
Látková koncentraceSID efektivní, pH 7,40 (P; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

Systém: P
Komponenta: SID efektivní, pH 7,40
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: Vzorec 1
Klíč: 09001
Gesce: biochemie
Vznik: Vypočítáno v laboratoři nebo u příjemce (kromě "D")
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 55 - 100
MTV: X
Třída hlavní: ABR
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Vzorec 1
Látková koncentrace