Solubilní transferinový receptor (látk. konc.)*

Solub. transferin. receptor (SC)*S_Solub. transferin. receptor (SC)*

Solub. transferin. receptor (SC)* (S; látková konc. [nmol/l] *) Druhotná
Solub. transferin. receptor (SC)* (S; látková konc. [nmol/l] ELISA) Neaktuální , Druhotná
Solub. transferin. receptor (SC)* (S; látková konc. [nmol/l] imunoturbidimetrie) Neaktuální , Druhotná
Solub. transferin. receptor (SC)* (S; látková konc. [nmol/l] nefelometrie) Neaktuální , Druhotná

P_Solub. transferin. receptor (SC)*

Solub. transferin. receptor (SC)* (P; látková konc. [nmol/l] *) Druhotná
Solub. transferin. receptor (SC)* (P; látková konc. [nmol/l] imunoturbidimetrie) Neaktuální , Druhotná


Solub. transferin. receptor (SC)* (S; látková konc. [nmol/l] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Solub. transferin receptor (SC)*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 11602
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Solub. transferin. receptor (SC)*
S
*
Látková koncentraceSolub. transferin. receptor (SC)* (S; látková konc. [nmol/l] ELISA) Neaktuální , Druhotná

Systém: S
Komponenta: Solub. transferin receptor (SC)*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 11603
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ 9,6 29,6 nmol/l

Viz též:
Solub. transferin. receptor (SC)*
S
ELISA
Látková koncentraceSolub. transferin. receptor (SC)* (S; látková konc. [nmol/l] imunoturbidimetrie) Neaktuální , Druhotná

Systém: S
Komponenta: Solub. transferin receptor (SC)*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 11604
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Solub. transferin. receptor (SC)*
S
Látková koncentraceSolub. transferin. receptor (SC)* (S; látková konc. [nmol/l] nefelometrie) Neaktuální , Druhotná

Systém: S
Komponenta: Solub. transferin receptor (SC)*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Nefelometrie
Klíč: 11605
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít odběrový materiál se separačním gelem. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Solub. transferin. receptor (SC)*
S
Nefelometrie
Látková koncentraceSolub. transferin. receptor (SC)* (P; látková konc. [nmol/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Solub. transferin receptor (SC)*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 11600
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA, heparinát sodný (litný) a citrát. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Solub. transferin. receptor (SC)*
P
*
Látková koncentraceSolub. transferin. receptor (SC)* (P; látková konc. [nmol/l] imunoturbidimetrie) Neaktuální , Druhotná

Systém: P
Komponenta: Solub. transferin receptor (SC)*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: Imunoturbidimetrie
Klíč: 11601
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 40 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans lze použít K2EDTA, heparinát sodný (litný) a citrát. Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Solub. transferin. receptor (SC)*
P
Látková koncentrace