Tricyklická antidepresiva

Tricyklic. antidepresivaS_Tricyklic. antidepresiva

Tricyklic. antidepresiva (S; látková konc. [nmol/l] *)
Tricyklic. antidepresiva (S; látková konc. [nmol/l] EIA)
Tricyklic. antidepresiva (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)

P_Tricyklic. antidepresiva

Tricyklic. antidepresiva (P; látková konc. [nmol/l] *)
Tricyklic. antidepresiva (P; látková konc. [nmol/l] EIA)
Tricyklic. antidepresiva (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)

U_Tricyklic. antidepresiva

Tricyklic. antidepresiva (U; látková konc. [µmol/l] *)
Tricyklic. antidepresiva (U; látková konc. [µmol/l] FPIA)

STF_Tricyklic. antidepresiva

Tricyklic. antidepresiva (Žaludeční tekut.; látková konc. [µmol/l] *)
Tricyklic. antidepresiva (Žaludeční tekut.; látková konc. [µmol/l] FPIA)


Tricyklic. antidepresiva (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Tricyklic. antidepresiva
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 03428
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva (S; látková konc. [nmol/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Tricyklic. antidepresiva
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 05128
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
EIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva (S; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Tricyklic. antidepresiva
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 03429
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FPIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Tricyklic. antidepresiva
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 03426
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva (P; látková konc. [nmol/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Tricyklic. antidepresiva
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 05127
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
EIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva (P; látková konc. [nmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Tricyklic. antidepresiva
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 03427
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FPIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Tricyklic. antidepresiva
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09065
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,040 - 10,000 - 50,000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva (U; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: U
Komponenta: Tricyklic. antidepresiva
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 09066
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,030 - 10,000 - 50,000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
FPIA
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva (Žaludeční tekut.; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: Tricyklic. antidepresiva
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 09063
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
*
Látková koncentraceTricyklic. antidepresiva (Žaludeční tekut.; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: Žaludeční tekutina
Komponenta: Tricyklic. antidepresiva
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 09064
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 300 - 1000 - 50000
MTV: X
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Žaludeční tekutina
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žaludeční tekutina
FPIA
Látková koncentrace