Pacient (cerebrospinální systém)

Albuminový index (Csf/P)
Albuminový index (Csf/S)
IgG - syntéza intrathekální
IgG celkový
IgG index - Csf/P
IgG index - Csf/S
IgG produkované intrathekálně
IgG/Albumin index (Csf/P)
IgG/Albumin index (Csf/S)
Poznámky-jiné
Stav materiálu
Typ odběru