Datový standard DS 3.09.02

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

Úvod k DS, barevná symbolika v popisech bloků DS

Obecný popis struktury bloků a souborů DS - úvodní informace k popisu datových bloků

 

Výčet bloků DS v logickém sledu

Výčet bloků DS v abecedním pořadí

 

Soupis nových a doplněných bloků v DS 3.01.01 oproti verzi DS 2.01.01

Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS verze 3.01.01 - aktuální dokument

Realizace upgrade číselníků pro DS

 

 

Kompletní praktický popis všech bloků DS4 v logické sledu bloků:

Kompletní popis všech bloků DS3 včetně vzájemných vazeb

 

 

Klíčové bloky DS3 pro rychlý praktický přístup:

dastaisiduipulovr.

 

 

Seznam výkazů a hlášení NZIS:

Seznam výkazů a hlášení NZIS

 

Další související dokumenty:

DS3 - blokové schéma - DASTA, PM, IS, IP

DS3 - blokové schéma - V, VR, VRN

DS3 - blokové schéma - LO, LOP, LOI, LOD

 

Záhlaví datového souboru DS

Znakové sady pro DS

Název souboru DS a jeho konstrukce

Verze datového standardu

 

Struktura DTD pro DS3 (v hypertextové podobě)

Použití DTD

Princip jazyků XML a XSL

 

Počáteční specifikace práce s DS3 (podklady pro návrh přílohy ke “smlouvě o komunikaci”)

Postup zavádění NČLP a DS3 do praxe

Datové bloky povinné a vhodné pro komunikaci IS -> LIS

Datové bloky povinné a vhodné pro komunikaci LIS -> IS

 

Příklady souborů dat o pacientovi sdělované prostřednictvím DS3

 

Interní a externí číselníky používané v DS:

Interní číselníky pro NČLP a DS - obecný popis

Interní číselníky pro NČLP a DS - seznam a odkazy

Seznam používaných interních číselníků v logickém sledu

Seznam používaných interních číselníků v abecedním pořadí

Seznam používaných externích číselníků

 

Pro tisk dokumentů souvisejících s DS jsou připravené sestavy (viz složka TEXTY):

Seznam bloků DS3 - definice 1 (základní kromě ÚZIS ČR) - tisk (viz CD-ROM)

Seznam bloků DS3 - definice 2 (ÚZIS-ČR) - tisk (viz CD-ROM)

 

Seznam bloků DS3 - definice 3 (odkazy) - tisk (viz CD-ROM)