Schéma uspořádání bloků DASTA, PM, IS a IP v DS4

 

Schéma je záměrně zjednodušeno (pouze ilustrace principu).