*nazvy - názvy pro nálezovou sestavu

Názvy pro nálezovou sestavu. Jsou fakultativní, lze je přebírat z NČLP nebo LČLP (zdroj se sděluje).

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_cispol

a

1

?

typ číselníku, z něhož jsou vybrány názvy

“N, L”

viz seznam hodnot

poznámky:

1. implicitní hodnota = L

2. viz typ_cispol - poznámky

 

nadpis_nal

a

-55

?

nadpis řádku

 

text

pokyny:

konstrukce dle LIS

2. viz nadpis_nal - pokyny

 

system

a

-32

?

název systému

 

text

pokyny:

viz 01

poznámky:

vychází z NČLP/LČLP

viz též [NCLPSYST]

 

material

a

-32

?

název materiálu primárně zaslaného

text

pokyny:

viz material - pokyny

poznámky:

vychází z NČLP/LČLP viz též [NCLPMAT]

 

komponenta

a

-55

?

název vyšetřované komponenty

text

pokyny:

viz 01

poznámky:

vychází z NČLP/LČLP

viz též [NCLPKOMP]

úprava délky od DS3.02.01

druh_veliciny

a

-32

?

druh veličiny

 

text

pokyny:

viz 01

poznámky:

vychází z NČLP/LČLP

viz též [NCLPDRVL]

 

jednotka

a

-20

?

název jednotky

 

text

pokyny:

2. viz jednotka - pokyny

2. viz 01

poznámky:

vychází jen z NČLP!

smí být pouze z NČLP!

 

procedura

a

-32

?

název procedury

 

text

pokyny:

viz 01

poznámky:

vychází z NČLP/LČLP

viz též [NCLPPROC]

 

SEMAFOR_DS4nazvyAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*nazvy

pokyny k celému bloku:

 

POZOR!

Blok je pouze fakultativní!

Mnohé IS příjemce tento blok ignorují a pracují pouze s NČLP nebo zaslaným LČLP. Nutno domluvit.

Prohlížecí programy mohou tento blok ignorovat a pracovat s názvy z NČLP (nebo LČLP).

 

Blok nabízí několik alternativ pro předávání názvů potřebných pro konstrukci nálezové sestavy příjemcem.

Standardní by měla být cesta, kdy příjemce nález konstruuje přímo na základě aktuálních číselníků NČLP a LČLP.

Pokud toto není možné, lze za pomoci uvedeného bloku zaslat jednotlivé potřebné názvy.

V praxi se bude jednat zřejmě o dvě základní alternativní cesty:

·          system nebo material  a  komponenta  a  druh veličiny   a  jednotka  (případně i procedura)

·          nadpis_nal  a  jednotka  a  druh veličiny  (nadpis_nal by měl obsahovat materiál a komponentu případně i druh veličiny)

 

Viz též  nadpisy do nálezové sestavy.

Viz též nastavení komunikačního protokolu - prot_kom a blok los.

 

typ_cispol

seznam hodnot:

N = NČLP

L = LČLP

 

poznámky:

Informace pro IS příjemce, jaké názvy jsou sdělovány - z jakého zdroje byly vybrány. Jednotka smí být vždy jen “národní”!

Pokud není uvedeno, považují se názvy za lokální.

 

nadpis_nal

pokyny:

Nadpis pro nálezový řádek přebíraný z údajů v LČLP, NČLP nebo konstruovaný v LIS.

Je doporučováno přebírání z definice ”názvu pro LP2” v programu ČLP nebo systému SLP.

Může být zobrazován v nálezu na výsledkovém řádku vlevo (vpravo pak hodnota výsledku).

Většinou nebude obsahovat jednotku, ta bude uváděna za hodnotou (z položky ”jednotka” nebo ”jednotka_LCLP”).

Jedná se o alternativní řešení s ohledem na různé LIS a NIS.

 

material

pokyny:

Systém je vázaný k definici v NČLP a ne vždy se kryje se zasílaným primárním materiálem (viz číselník systémů [NCLPSYST]). Do nálezových sestav bývá vhodnější ukládat název příslušného primárního materiálu.

 

jednotka

pokyny:

Ke sdělení jednotky lokální slouží blok prepocet, který lze fakultativně zařadit do bloku vrn.

 

01 - pokyny společné pro system, komponenta, druh_veliciny, jdnotka, procedura:

Nadpis pro nálezový řádek pro příslušný sloupec nálezu. Obsah je přebírán z příslušného číselníku LČLP nebo NČLP.

Text je vhodné předávat jen těm IS, které si nemohou nebo neumějí příslušné údaje načíst přímo z LČLP nebo NČLP.

Viz též [NCLPMAT], [NCLPKOMP], [NCLPDRVL], [NCLPJEDN], [NCLPPROC].