Označení číselníku (souboru) v DS

NCLPPOL

Název číselníku (souboru) v DS

Národní číselník laboratorních položek.

Menu v  v programu ČLP

Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Národní číselník laboratorních položek

Využívá se v blocích DS

ve vr a v mnoha objednávkových blocích - viz lo a bloky do lo vložené (související)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku NCLPPL

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPPOL

Poznámka

uvedený obsah je jen ilustrativní - zvolena jedna z forem

 

Popis:

Stěžejní číselník.

Je nedílnou součástí datového standardu.

Obsahuje definice všech položek NČLP.

Základní číselník pro DS, LIS, NIS a IS PL (společně s dalšími základními číselníky typu “NCLPxxxx”).

 

Pro potřebu prohlížecího programu DS_View je vytvářena speciální redukovaná verze NCLPPOLR.

Tato redukovaná verze obsahuje pouze údaje, se kterými pracuje (může pracovat)prohlížecí program.

NCLPPOLR je určen pouze pro vnitřní potřebu programu DS_View. Generuje jej program ČLP i systém SLP společně s NCLPPOL. (NCLPPOLR není v dokumentaci blíže popisován - vychází z NCLPPOL.)

 

Poznámka:

Od verze DS 3.04.01 není již program DS_View součástí CD DS.