*nrn – národní registr novorozenců – identifikace zařízení

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby ke Zprávě o novorozenci.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nico

a

8

1

IČO

[CISZAR] #

 

 

npcz

a

3

1

pořadové číslo zařízení

[CISZAR] #

 

 

nodd

a

5

1

oddělení

[ODDEL] #

[PRACOV] #

pokyny:

1-2. místo: ODDEL

3. místo:  0-9

4-5. místo: PRACOV

 

SEMAFOR_DS4nrnar

e

 

 +/

Zpráva o novorozenci – novorozenec

 

 

 

SEMAFOR_DS4nrn_chy

 

e

 

 

+/

popis chyby v přijatém bloku nrn

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Pokyny k vyplnění, formulář

 

 

Národní registr novorozenců

pokyny k vyplnění