*nrnar – národní registr novorozenců - novorozenec

Popis datového rozhraní a kontrolní vazby ke Zprávě o novorozenci.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nzprava

a

1

1

zpráva číslo

1-9

 

 

ncispor

a

4

1

číslo dítěte (chorobopisu)

0-9999

 

 

njmd

a

-35

?

příjmení dítěte

text

pokyny:

v DS 3.01.01 bylo povinné, nyní se nenaplňuje

nenaplňuje se - od DS 3.02.01

ncetteh

a

1

1

četnost těhotenství

1-9

 

 

npord

a

1

1

pořadí

0-9

 

 

nrcd

a

10

?

RČ dítěte

 

pokyny:

neuvádí se u mrtvě narozeného dítěte

poznámky:

1. kontrola správnsoti

2. viz  Struktura rodného čísla - NZIS

 

njmm

a

-35

?

příjmení matky

text

pokyny:

v DS 3.01.01 bylo povinné, nyní se nenaplňuje

nenaplňuje se - od DS 3.02.01

nzp

a

3

?

zdravotní pojišťovna

[ZDRPOJ] #

pokyny:

od 1. 1. 2007 se nenaplňuje

nenaplňuje se od DS 3.10.01

nrcm

a

10

1

RČ matky

 

pokyny:

věk matky 12-54

poznámky:

1. kontrola správnosti

2. viz  Struktura rodného čísla - NZIS

 

nrnaro

a

4

?

rok narození otce

číslo

pokyny:

rok narození otce musí být v intervalu od "rok zpracování" -100 do "rok zpracování" - 14

 

nbydlm

a

3

?

kraj, okres bydliště

[OBCE] #

pokyny:

doplní se podle obce položky KRAJN, OKRESN

úprava

v DS 3.02.01

nobecm

a

6

1

obec bydliště

[OBCE] #

poznámky:

položka ZUJEDN

 

norp

a

4

?

obec s rozšířenou působností

[OBCE] #

pokyny:

doplní se podle obce

položka ORP

nové od

DS 3.02.01

nstaobc

a

-3

1

příslušnost k EU

[OBCAN] #

 

nové od

DS 3.02.01

nporod

a

1

?

porod (kde)

[NPOROD] #

poznámky:

1-4

 

nzpusob

a

1

?

způsob porodu

[NZPUSOB] #

poznámky:

1-2

 

nkleste

a

1

?

použití kleští při porodu

[ANONE] #

poznámky:

1-2

 

npoloha

a

1

?

poloha plodu

[NPOLOHA] #

poznámky:

1-3

 

nnar

a

 

1

datum narození

formát DT

 

 

nvital

a

1

1

vitalita

[VITALITA] #

poznámky:

1-2

 

npohl

a

1

1

pohlaví

[POHLAV] #

poznámky:

1-3

 

nhmot

a

4

?

hmotnost po porodu

0200-8000 gramů

 

 

ndelka

a

2

?

délka po porodu

20-70 cm

 

 

ngesta

a

2

?

gestační stáří

22-45

 

 

nlecsal1

a

1

1

léčba na sále - O2

0,1

 

 

nlecsal2

a

1

1

léčba na sále – UPV mas.

0,1

 

 

nlecsal3

a

1

1

léčba na sále – intubace

0,1

 

 

nlecsal4

a

1

1

léčba na sále – masáž srdce

0,1

 

 

nlecsal5

a

1

1

léčba na sále – léky

0,1

 

 

nlecsal6

a

1

1

léčba na sále – žádná

0,1 (potom nlecsal1 ... nlecsal5=0)

 

 

napgar1

a

2

?

apgar skóre po 1.minutě

 00-10

 

 

napgar5

a

2

?

apgar skóre po 5. minutě

 00-10

 

 

napgar10

a

2

?

apgar skóre po 10.minutě

 00-10

 

 

npri

a

 

?

datum přijetí na oddělení

formát DT

 

 

nlecodd1

a

1

1

léčba na oddělení - kyslík O2

0,1

 

 

nlecodd2

a

1

1

léčba na oddělení - pouze CPAP

0,1

 

 

nlecodd3

a

1

1

léčba na oddělení - UPV

0,1

 

 

ndnyupv

a

-2

?

počet dní UPV

0-92

 

 

nlecodd4

a

1

1

léčba na oddělení - antenatální steroidy

0,1

 

 

nlecodd5

a

1

1

léčba na oddělení – surfaktant

0,1

 

 

nlecodd6

a

1

1

léčba na oddělení - steroidy pro BPD/CLD

0,1

 

 

nlecodd7

a

1

1

léčba na oddělení - ligace PDA

0,1

 

 

nlecodd8

a

1

1

léčba na oddělení - operace

0,1

 

 

ndgop

a

-5

?

operační dg

[MKN10_5] #

 

pokyny:

pokud nlec8=1 MKN10_5

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

nmaxbe

a

-4

?

min BE (base excess)

- 40,0 až + 40,0

na jedno desetinné místo

pokyny:

nejnižší (minimální) hodnota BE

 

nmaxo

a

-3

?

maximum O2 v %

21-100

 

 

nmino

a

-3

?

minimum O2 v %

21-100

 

 

nnem1

a

1

1

nemoci a komplikace - HIE

0,1

 

 

nnem2

a

1

1

nemoci a komplikace - cPVL

0,1

 

 

nnem3

a

1

1

nemoci a komplikace – PIVH

0,1

 

 

nnem4

a

1

1

nemoci a komplikace – meningitis/encefalitis

0,1

 

 

nnem5

a

1

1

nemoci a komplikace - sepse časná

0,1

 

 

nnem6

a

1

1

nemoci a komplikace - sepse pozdní

0,1

 

 

nnem7

a

1

1

nemoci a komplikace - ROP III.st.

0,1

 

 

nnem8

a

1

1

nemoci a komplikace – RDS

0,1

 

 

nnem9

a

1

1

nemoci a komplikace - CLD

0,1

 

 

nnem10

a

1

1

nemoci a komplikace – Air-leak

0,1

 

 

nnem11

a

1

1

nemoci a komplikace – NEC

0,1

 

 

nnem12

a

1

1

nemoci a komplikace - PDA léčený

0,1

 

 

nnem13

a

1

1

nemoci a komplikace – PPHN

0,1

 

 

nkalm

a

1

?

kalmetizace

[ANONE] #

poznámky:

1,2

 

nskrin1

a

1

1

provedený screening – PKU

0,1

 

 

nskrin2

a

1

1

provedený screening – kyčle

0,1

 

 

nskrin3

a

1

1

provedený screening – hypotyreóza

0,1

 

 

nskrin4

a

1

1

provedený screening - puls AF

0,1

 

 

nskrin5

a

1

1

provedený screening -UZ ledvin

0,1

 

 

nskrin6

a

1

1

provedený screening - jiný

0,1

 

 

nvv

a

1

1

vrozená vada

[ANONE] #

pokyny:

numrti=4 -> nvv=1

poznámky:

1,2

 

ndgvv1

a

-5

?

dg vrozené vady 1

[MKN10_5] #

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

ndgvv2

a

-5

?

dg vrozené vady 2

[MKN10_5] #

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

ndgvv3

a

-5

?

dg vrozené vady 3

[MKN10_5] #

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

ndgvv4

a

-5

?

dg vrozené vady 4

[MKN10_5] #

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

ndgvv5

a

-5

?

dg vrozené vady 5

[MKN10_5] #

poznámky:

1. SKUPLA5=1, 2 pro  VV dg

2. SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

nuko

a

 

1

datum ukončení zprávy

formát DT

 

 

nhmotp

a

4

?

hmotnost při propuštění

0500-8000 gramů

 

 

nhlava

a

3

?

obvod hlavy při propuštění

150-600 mm

 

 

nvyziv

a

1

?

výživa

[NVYZIV] #

poznámky:

1-4

 

nduvuk

a

1

?

důvod ukončení zprávy

[NDUVUK] #

poznámky:

1-5

 

nicoprel

a

8

?

IČO, kam přeložen

[CISZAR] #

pokyny:

u nduvuk=2,3

 

npczprel

a

3

?

pořadové číslo zařízení, kam přeložen

[CISZAR] #

pokyny:

u nduvuk=2,3

 

noddprel

a

2

?

oddělení kam přeložen

[ODDEL] #

pokyny:

u nduvuk=2,3

 

numrti

a

1

?

příčina úmrtí

[NUMRTI] #

pokyny:

1. nduvuk=4-> numrti=1-5

2. nduvuk není 4-> numrti= 0

 

ndg1

a

-5

1

dg při propuštění, překladu, úmrtí 1

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

ndg2

a

-5

?

dg při propuštění, překladu, úmrtí 2

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

ndg3

a

-5

?

dg při propuštění, překladu, úmrtí 3

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

ndg4

a

-5

?

dg při propuštění, překladu, úmrtí 4

[MKN10_5] #

poznámky:

SKUPLA8=1 pro čtyřmístnou klasifikaci

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]