*nrt – národní registr potratů

Hlášení potratu a mimoděložního těhotenství - identifikace zařízení.

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

pico

a

8

1

(identifikační číslo zařízení, kde byl výkon proveden)

[CISZAR] #

poznámky:

položka ICO

 

ppcz

a

3

1

PCZ (pořadové číslo zařízení, kde byl výkon proveden)

[CISZAR] #

poznámky:

položka PCZ

 

SEMAFOR_DS4nrpot

e

 

+/

hlášení potratu nemoci - hlavička

 

 

 

SEMAFOR_DS4nrt_chy

 

e

 

+/

popis chyby v přijatém bloku nrt

 

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

 

Národní registr potratů

pokyny k vyplnění