*vrk - vyšetření laboratorní mikrobiologické strukturované

Sdělování výsledků laboratorního mikrobiologického strukturovaného formalizovaného vyšetření.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}               

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nazvy

e

?

nadpisy pro tvorbu nálezů

poznámky:

1. použití jen výjimečné, neboť lze přebírat přímo z NČLP nebo LČLP (upřednostněno)

2. viz nazvy - poznámky

systspec_kod

a

-16

?

systém + specifikace - kód

[NCMPSPM] #!, položka klic16

pokyny:

1. lokalizace a podrobnější určení ”odkud” podle číselníku

2. viz 01

3. viz 02

nové od 04.26.01

spec_kod

a

-8

?

specifikace k systému - kód

[NCMPSPM] #!, položka klic

pokyny:

1. lokalizace a podrobnější určení ”odkud” podle číselníku,

od DS 4.26.01 řešeno atributem systspec_kod

2. viz 01

3. viz 02

od 04.26.01

zrušeno, nahrazeno atributem systspec_kod

spec_text

a

-55

?

specifikace k systému - text

pokyny:

1. text je svázaný s kódem ”systspec_kod”

2. viz 01

poznámky:

fakultativní

subspec_text

a

-55

?

subspecifikace k systému

volný text

pokyny:

1. upřesnění specifikace (podrobnější lokalizace aj.)

2. viz 01

3. viz 02

ziskmat_kod

a

-8

?

způsob získání materiálu (vzorku)  - kód

[NCMPZZM] #, položka klic

pokyny:

1. způsob získání podle číselníku

2. viz 01

3. viz 02

ziskmat_text

a

-55

?

způsob získání materiálu (vzorku) - text

pokyny:

1. text je svázaný s kódem ”ziskmat_kod”

2. viz 01

poznámky:

fakultativní

lopok

e

*

specifikace objednávky vyšetření

pokyny:

1. přepis z objednávek lopk

2. viz 01

poznámky:

fakultativní

 

pokyny, poznámky:

viz 03

 

stav_mat

a

-8

?

stav mikrobiologického materiálu (vzorku)

 

[NCMPSTM] #, položka klic

pokyny:

viz stav_mat - pokyny

stav_zprac

a

1

1

stav zpracování mikrobiologického vzorku

 

[LMSZMMN] #, položka klic

viz obah číselníku

poznámky:

viz stav_zprac - poznámky

vrmmn

e

-255

*

mikroskopický nález

volný text

pokyny:

1. prostý text - nemá strukturu!

2. viz vrmmn - pokyny

vrkpa

e

*

přítomný agens

pokyny:

viz vrkpa - pokyny

vrmahn

e

-255

?

automatické hodnocení kompletního nálezu

volný text

pokyny:

vztahuje se ke kompletnímu vyšetření vzorku

vrmlpn

e

-255

?

laboratorní poznámka

k celému nálezu

volný text

pokyny:

vztahuje se ke kompletnímu vyšetření vzorku

vrmzhl

e

-255

?

závěrečné hodnocení kompletního nálezu lékařem

volný text

pokyny:

vztahuje se ke kompletnímu vyšetření vzorku

viz též: Stupeň epidemiologické závažnosti

autor

e

 

 *

autor, autorizoval

 

 

nové od 04.26.01

vrkAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*vrk

poznámky k celému bloku:

Viz informace k mikrobiologickým blokům, kde jsou základní informace o vazbě objednávek na nálezy a vztazích položek

a mikrobiologická vyšetření v NČLP a DS, kde jsou základní informace o položkách NČLP pro mikrobiologii a příklady řešení v DS.

 

nazvy

poznámky:

Údaj je zcela fakultativní, nemusí být sdělován.

 

Do nálezu může být uváděn příslušný text z NČLP nebo z LČLP nebo obsah položky nazev_lclp z bloku vr.

Realizace je na základě dohody mezi komunikujícími stranami. Viz též prot_kom.

 

stav_mat

pokyny:

Mikrobiologie má svůj speciální číselník. S ohledem na konstrukci mikrobiologických položek nelze používat MTV!

 

stav_zprac

obsah číselníku LMSZMMN:

Stav zpracování mikrobiologického materiálu:

R = rozpracováno, výsledek dosud není

D = rozpracováno, sděluje se pouze dílčí výsledek

P = rozpracováno, sdělují se předběžné výsledky

N = dokončeno, ale dosud neautorizováno

A = dokončeno a autorizováno

 

poznámky:

V případě ”D” se jedná například o kultivaci a mikroskopické vyšetření bez stanovení agens anebo se stanovením agens bez určení jejich vlastností aj.

Upozornění: Je zde záměrná částečná duplicita s atributem ”stav_vys” v bloku vr. Vyplňují se oba, nadřazený je tento ”stav_zprac”.

 

vrmmn

pokyny:

Mikroskopických nálezů může být více - podle požadavků (různých žádaných procedur) objednavatele nebo rozhodnutí laboratoře.

Pokud mikroskopické vyšetření neproběhlo, element se neuvádí.

 

vrkpa

pokyny:

Výčet přítomných agens a (případně) určení jejich vlastností (včetně citlivostí). Blok je zařazován dle požadavků a technologie zpracování.

Je-li (nebo bude-li) zjištěno (určeno) alespoň jedno agens, je blok přítomen.

 

01 - pokyny společné pro systspec_kod, spec_text, subspec_text, ziskmat_kod, ziskmat_text, lopk:

Podrobný popis je uveden v bloku (blocích) lopk - odtud jsou data přebírána v případě zasílání objednávek elektronickou cestou (jinak data vytvoří laboratoř na základě údajů ze žádanky). Pokud bylo zasláno více bloků lopk k tomuto jednomu vzorku, musí být u všech totožná specifikace, subspecifikace a získání materiálu (pokud je vyplněno) - specifikace objednávky vyšetření mohou být různé (pokud jsou vyplněny), v bloku vrk se mohou uvádět všechny (je-li to žádoucí).

 

02 - pokyny společné pro spec_kod, subspec_text, ziskmat_kod:

Pokud bylo zadáno v objednávce lopk musí být vráceno v bloku vrk.

 

03 - V tabulce výše uvedené položky jsou přepisovány z objednávky (objednávek)!  Níže uvedené položky zjistila a sděluje laboratoř.