*povolani - povolání

Povolání pacienta.

 

{distribuováno od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

povolani_text

e

-80

?

povolání pacienta - text

volný text

pokyny:

viz povolani_text - pokyny

 

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_od

e

?

datum - od

formát

DT, D, MR, R

dle možností

pokyny:

od kdy je údaj platný;

 

dat_do

e

?

datum - do

formát

DT, D, MR, R

dle možností

pokyny:

do kdy je (byl) údaj platný;

není-li vyplněno, platí dosud;

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace údaje

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

 

povolaniAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, seznam hodnot, poznámky:

 

*povolani

pokyny k celému bloku:

Každý údaj je uváděn v samostatném záznamu s uvedením časového intervalu - blok se opakuje.

 

povolani_text

pokyny:

Informace o povolání vztažené k zadávaným časovým intervalům. Není-li vyplněn dat_do, platí dosud.

Zadávají se zejména údaje mající medicínský význam z hlediska zátěže fyzické či psychické (např.: student, horník, nezaměstnaný, důchodce, pracující důchodce,…).

Poznámka:

Bude-li pro praxi cenné pracovat s vhodným číselníkem, bude doplněn. Nyní pouze volný text.

  

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!