*ku_pac - identifikační údaje k souhrnu o pacientovi (SoP) a jiným k.u.

Identifikační údaje pacienta k souhrnu o pacientovi i k dalším klinickým událostem, k datu dat_prov (z ku_z). 

{distribuováno od verze 4.17.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_pac

a

-10

1

identifikace pacienta v IS odesilatele

číslo (znakově);

v délce 9

nebo 10

znaků

pokyny:

viz id_pac - pokyny

 

ident_pac

e

 

*

identifikace pacienta

 

pokyny:

1. při zasílání do zahraničí povinné;

2. viz ident_pac pokyny

 

jmeno

e

-40

?

jméno

volný text

poznámky:

viz jmeno - poznámky

 

prijmeni

e

-40

1

příjmení

volný text

poznámky:

viz prijmeni - poznámky

 

titul_pred

e

-35

?

titul před jménem

volný text

poznámky:

1. není formalizováno

2. viz titul_pred - poznámky

 

titul_za

e

-35

?

titul za jménem

volný text

poznámky:

1. není formalizováno

2. viz titul_za - poznámky

 

dat_dn

e

 

?

datum a čas narození

formát

D, nebo DT,

MR, či R

pokyny:

D, nebo DT je zvoleno dle přesnosti zadání údaje,

v nouzi lze i MR, či R

 

stat_pris

e

-3

?

státní příslušnost

dle kódování

ISO 3166 používá se kód

3 znaky

poznámka:

ČR = CZE

 

sex

e

1

?

pohlaví úřední

M, F, X

viz seznam hodnot

poznámka:

administrativní údaj

 

sex_klin

e

1

?

pohlaví pro klinické použití

M, F, X

viz seznam hodnot

poznámka:

fakultativní údaj, přednostně se s ním pracuje v klinické praxi;

viz též informace v bloku ip

nové od

DS 4.26.01

rod_prijm

e

-40

?

rodné příjmení

volný text

pokyny:

korektní nebo žádné

 

jine_idu

e

-70

?

jiné identifikační údaje

volný text

poznámky:

pomocný fakultativní údaj

 

a

e

*

adresy vázané k pacientovi

pokyny:

viz a - pokyny

 

 

[XML Schema]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ku_pac

Pokyny k celému bloku: 

Blok ku_pac je logickou součástí datového bloku ku_z_patsum dat vázaného ke klinické události PATSUM.DAT (jeho „první“ datovou částí), ale je k dispozici i samostatně, neboť může být připojován i k jiným klinickým událostem - všude tam, kde je potřeba ukládat s příslušnou klinickou událostí také identifikační údaje pacienta (platné v čase realizace této události, tj. k času dat_provku_z).

 

Blok je zabudován do ku_z, ale může být zapracován i do ku_o, bude-li to vyžadovat legislativa nebo praxe (proto není jeho název konstruován jako ku_z_pac či ku_o_pac, ale univerzálně ku_pac).

 

V bloku ku_pac jsou údaje platné k datu dat_prov (který je uložený v bloku ku_z = k datu této události), duplicitně mohou být sdělované též v bloku ip, kde jsou vždy aktuální údaje.

 

Jsou zde de facto ukládané údaje běžně předávané prostřednictvím bloku ip, které byly aktuální v okamžiku realizace této KU.

Další podrobnější informace ke klinické události PATSUM.DAT jsou uvedené v bloku ku_z_patsumdat.  

 

 

id_pac

pokyny:

Libovolný řetězec složený z číselných znaků konstruovaný na základě pravidel platných v IS odesílatele, který sloužil k identifikaci pacienta v době vzniku tohoto souhrnu o pacientovi nebo této KU - podrobný popis v bloku ip.

Poznámka: Nepřenáší se z bloku ip, protože se může v různých IS konstruovat různě.

 

ident_pac

pokyny:

Slouží pro předávání identifikací pacienta do zahraničí a ze zahraničí.

 

Při odesílání do zahraniční se identifikační údaje přebírají z tohoto datového bloku, ne z položek id_pac, rodcis, či pv_pac.

Při předávání ze zahraniční se identifikační údaje předávají prostřednictvím tohoto bloku.

 

Blok je volán pouze z datového bloku ku_pac; v bloku ip se nadále pracuje s položkami id_pac, rodcis, pv_pac a p.

Duplicita je možná, údaje musí být významově identické, uváděné v předepsaném formátu.

 

jmeno, prijmeni, titul_pred, titul_za

poznámky:

Délka odpovídá požadavkům standardu státního informačního systému (SIS), u jména a příjmení odpovídá prostoru na OP.

U jména a příjmení může být uváděno více jmen. Rodné příjmení má samostatnou položku.

Údaj platný v době vzniku tohoto souhrnu o pacientovi nebo této KU - podrobný popis v bloku ip.

Poznámka: Nepřenáší se z bloku ip, protože se může výjimečně měnit.

 

dat_dn

poznámka:

Jedná se o záměrnou duplicitu s blokem ip z důvodů legislativních.

 

sex, sex_klin

seznam hodnot:

M = muž

F = žena

X = nerozlišeno (v Patient Summary je kód UN)

Údaj platný v době vzniku tohoto souhrnu o pacientovi nebo této KU - podrobný popis v bloku ip.

Poznámka: Nepřenáší se (pouze) z bloku ip, protože se může výjimečně měnit.

 

a

pokyny:

Blok a je využíván víceúčelově (dle typu komunikace), lze jím zaslat řadu různých požadovaných adres a kontaktů.

Podrobný popis je k dispozici uvnitř bloku a.

Údaj platný v době vzniku tohoto souhrnu o pacientovi nebo této KU - podrobný popis v bloku ip.