*ku_z_propz_dopor - propouštěcí zpráva - doporučení

Propouštěcí zpráva pacienta - A.2.9 - doporučení (požadované)

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

plán péče, 

další doporučení po propuštění

A.2.9.1

 

 

 

pp_nazev

e

 

?

název plánu péče

A.2.9.1.1

volný text

Zadání prostým volným textem či výběr z definovaných šablon.

(požadované)

 

pp_nemstav

 

e

-10

*

onemocnění či stavy,

na které se plán vztahuje

A.2.9.1.2

 

Datový blok mknorpha.

MKN-10

Orphacode

SNOMED CT

(požadované)

 

popis_dopor

e

 

?

popis doporučení

A.2.9.1.3

volný text

Popis typu a povahy plánu péče.

(požadované)

 

ppo_dat_od

 

e

 

?

období plánu péče od

A.2.9.1.4

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Období, ve kterém by měl být plán péče realizován - údaj od.

(požadované)

 

ppo_dat_do

e

 

?

období plánu péče do

A.2.9.1.4

formát D, nebo MR, či R

Datový blok dat_xx.

Období, ve kterém by měl být plán péče realizován - údaj do.

(požadované)

 

pp_podrob

e

 

*

další podrobnosti plánu

A.2.9.1.5

volný text

Zadá lékař, nebo vybere z definovaných šablon.

(požadované)

 

pp_aktivita

 

e

 

*

aktivita

A.2.9.1.6

Jednotlivé aktivity plánu,

opakuje se pro každou z aktivit.

(požadované)

 

 

 

 

 

souhrn medikace

A.2.9.2

 

 

 

medikace

e

 

1

souhrn medikace po propuštění

A.2.9.2

 

Datový blok le (dat_ab se nevyplňuje).

 

Souhrnná informace o medikaci, doporučené na období po propuštění, s vyznačením, zda se jedná o medikaci změněnou či nově zahájenou. Přehled je oproti dosavadním zvyklostem doplněn o medikaci ukončenou.

 

Pokyny:

Viz TAB 1 (níže).

 

(povinné)

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

 

Pokyny a informace k položce medikace:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAB 1.

Položky z Data Setu CZ HDR  

A.2.9.2      Souhrn medikace

 

Popis položky z Data Setu CZ HDR

mapování na položku DASTA - blok lez

 

(nově doplněno do lez v DS 04.25.01)

(navíc v lez)

A.2.9.2.1   Stav

Stav identifikuje změny v medikaci v průběhu hospitalizace. Položka je důležitá pro rozlišení medikace ukončené, změněné či nově podávané v průběhu hospitalizace.

1..1

ind_oprav_sd

U = ukončená medikace

Z = změna dávkování

P = započatá (nově podávané)

B = bez medikace

A.2.9.2.2   Indikace

Důvod medikace. Důvod může být popsán textem případně odkazem na zdravotní důvod (zdravotní problém v seznamu problémů).

0..1

ind_m_text

(prostý volný text)

 

ind_m_kod

(viz datový blok mknorpha - opakuje se)

A.2.9.2.3   Důvod změny medikace

Důvod změny medikace vyjádřený textem případně kódem (např. Nevhodné/nedostatečné dávkování, interakce léků apod.).

0..1

zmena_m_text

(prostý volný text)

 

zmena_m_kod

číselník:

nevhodné dávkování

nedostatečné dávkování

interakce léků

jine

A.2.9.2.4   Kód SÚKL

Kód léčiva dle databáze SÚKL.

1..1

kod_lek

A.2.9.2.5   Název léčivého přípravku

Registrovaný název léčiva dle databáze léčivých přípravků.

1..1

nazev_lek

(prostý volný text na max 70 zn)

 

gene_lek

(prostý volný text na max 70 zn)

 

kod_atc

(váže se k léku samotnému)

A.2.9.2.6   Aktivní látky

Seznam aktivních látek v léčivu odvozený od záznamu HVLP nebo IVLP přípravku v databázi SUKL (DLP). Aktivní látky jsou uváděny názvem a případně také kódem ATC či IDMP dle registru substancí SRS.

0..*

aktivni_latka

(opakuje se pro jednotlivé aktivní látky)

A.2.9.2.7   Síla

Síla aktivní léčivé látky obsažené v léčivém přípravku. Síla se vyjadřuje ve vztahu k jednotce podání. Např. 500mg v tabletě.

0..*

sila_leku

(prostý volný text na max 55 zn)

A.2.9.2.8   Forma léčiva

Léková forma obsažená v balení vyjádřená kódem. Např. Sirup, tableta apod.

forma_klic

 

forma_text

 

A.2.9.2.9   Dávkování

Frekvence a počet jednotek podání volným textem nebo formalizovaně.

0..*

rozpis_v

(volný text ma max 50 znaků)

 

magistraliter

(prostý volný text na max 255 zn)

A.2.9.2.10 Cesta podání

Cesta podání.

0..1

apl_cesta_klic

apl_cesta_text

A.2.9.2.11 Podávání

Časový interval kdy pacientovi byla, případně nebyla medikace podávána.

0..1

dat_od

dat_do

A.2.9.2.12 Délka vybavení

Počet dnů, na který byl pacient vybaven léčivem. Vybavením se myslí buď předání léčiva, nebo vypsání receptu.

Pokud pacient daným léčivem nebyl vybaven (např. pokud má pacient dostatečnou zásobu léčiva), lékař zaznamená hodnotu 0.

1..1

delka_vyb

 

 

V bloku lez je nyní navíc ještě:

 

místo_apl_klic = místo aplikace

místo_apl_text

instrukce_pac = instrukce pacientovi

velikost_baleni = velikost balení