*le - podávané léky

Informace o trvale nebo přechodně podávaných lécích včetně dávkování.

 

{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

 a

1

1

typ sdělované informace

U, N, M, A

viz seznam hodnot

 

nové od 4.16.01

lez

e

*

podávané léky

od 4.16.01

nepovinné

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku

 

formát DTS

leAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*le

pokyny k celému bloku:

Blok nemá vazbu na urgentní informace u, které mají jiný význam a použití (informace mohou být duplicitní).

 

Blok le je volán z více různých datových bloků, vždy s jiným účelem a tudíž jiným smyslem sdělení.

Je-li volán z bloku ip, slouží k přenesení sumární kompletní informace o medikaci pacienta.

Je-li volán z bloku ku_o, sdělují se informace potřebné pro realizaci objednávky.

Je-li volán z bloku ku_z, vztahují se sdělované medikace (úpravy) ke sdělované zprávě.

 

Bloky le, společně s vloženým lez, jsou navržené pro toto univerzální použití, rozsah jeho naplnění je dán účelem (smyslem) sdělení.

 

typ

seznam hodnot:

U = léková terapie není známá

N = pacient léky neužívá (tj. zcela bez léků)

M = pacient neužívá léky na předpis (užívané léky mimo předpis nejsou známé)

A = pacient užívá (měl by užívat) léky uvedené v bloku lez