*anam_vyk - anamnéza - významné výkony

Anamnéza - významné výkony - A.2.6.1.3

 

{distribuováno od verze 4.25.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

osobní anamnéza

A.2.6.1.

 

 

 

 

 

 

významné výkony

A.2.6.1.3

 

každý výkon samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

chv

e

 

+

významné výkony

 

Podrobný popis mapování na položky bloku chv - viz TAB 1.

 

 

vyk_souhrn_text

 

e

 

?

významné výkony - souhrnný text

volný text

fakultativní textové sdělení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[XML Schema]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

 

Mapování mezi položkami z Data Set CZ - HDR a datovým blokem chv:

 

TAB 1:

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

 

 

 

osobní anamnéza

A.2.6.1.

 

 

 

anam_vyk

 

 

 

významné výkony

A.2.6.1.3

 

každý výkon samostatně,

volá se opakovaně

(požadované)

mapování na datový blok chv

vyk_kod

e

 

?

kód výkonu

kód dle SNOMED CT

Číselník DASTA EPROC,

číselník je mapovaný na SNOMED CT.

(volitelné)

chv:

chvps_klic

vyk_popis

e

 

1

popis výkonu

volný text

 

(povinné)

chv:

chvps_text

vyk_lokal

e

 

?

anatomická lokalizace výkonu

řízená terminologie dle

SNOMED CT

SNOMED CT

< 442083009 | Anatomical or acquired body structure (body structure) |

(volitelné)

chv:

alv_text

alv_form

vyk_dat

e

 

?

datum provedení výkonu

formát

D, MR, R

Datový blok dat_xx.

Přesné nebo přibližné datum.

(požadované)

chv:

dat_vyk

vyk_duvod_text

e

 

?

důvod provedení - text

volný text

 

(požadované)

chv:

duvod_text

vyk_duvod_kod

e

 

*

důvod provedení - kód

kód MKN-10, Orphacode aj.

Datový blok mknorpha.

(požadované)

chv:

duvod_kod

vyk_vysled

e

 

?

výsledek výkonu

kód dle SNOMED CT

Číselník dle SNOMED CT:

385669000| Úspěšný

385671000| Neúspěšný

385670004| Částečně úspěšný

(volitelné)

chv:

vysledek

vyk_zprost

e

 

*

použitý zdravotnický prostředek

volný text

Zdravotnický prostředek, který byl implantován, odstraněn nebo s ním bylo jinak manipulováno (kalibrace, výměna baterie, nasazení protézy, připevnění vaku na ránu atd.) v průběhu procedury.

(volitelné)

chv:

zdrav_prost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky: