*nrrod:nrrod - národní registr rodiček - zpráva o rodičce

 

{distribuováno od verze 4.12.01}

 

nrrod platný od 1.1.2024

 

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

nrrodn

e

*

Dítě (údaje o plodu/novorozenci)

rcispor

a

-4

1

Číslo porodopisu

celé číslo od 0 do 9999

pokyny:

viz rcispor - pokyny

rrcm

a

-10

1

Rodné číslo matky

číselný řetězec

pokyny:

viz rrcm - pokyny

rdatnarm

a

10

?

Datum narození matky

formát D

Nové od verze 4.14.02

rbydlm

a

-6

?

Číslo kraje a okresu bydliště (NUTS3 a NUTS4) dle číselníku KrajOkres. Obsoletní atribut, dále již nepoužívat. Okres odvozen z obce.

[KrajOkres] #!, položka kod

robecm

a

-6

1

Obec bydliště dle číselníku Obec

[Obec] #!, položka zujedn

pokyny:

viz robecm - pokyny

rorp

a

1

?

Číslo obce s rozšířenou působností

celé číslo od 1 do 4

rstaobc

a

-3

1

Státní občanství dle číselníku Zeme, dvojmístný znakový kód a2

[Zeme] #!, položka kod

rzemp

a

-3

?

Země původu dle číselníku Zeme, dvojmístný znakový kód a2

[Zeme] #!, položka kod

rprij

a

-16

1

Datum a čas přijetí

YYYY-MM-DDTHH (? :MM)

rstav

a

1

?

Rodinný stav dle číselníku Stav

[Stav] #!, položka kod

rvzdel

a

1

?

Vzdělání dle číselníku VzdelaniRodicka

[VzdelaniRodicka] #!, položka kod

rcelpor

a

-2

1

Porodů celkem

celé číslo od 0 do 15

pokyny:

viz rcelpor - pokyny

rpredpor

a

1

1

Z toho předčasných porodů

celé číslo

pokyny:

viz - rpredpor - pokyny

rscpor

a

1

1

Z toho SC

celé číslo

pokyny:

viz rscpor - pokyny

rmrtve

a

1

1

Z toho mrtvě narozených

celé číslo

pokyny:

viz rmrtve - pokyny

rcnu

a

1

1

ČNÚ (časná novorozenecká úmrtnost)

celé číslo

pokyny:

viz rcnu - pokyny

rpnu

a

1

1

PNÚ (pozdní novorozenecká úmrtnost)

celé číslo

pokyny:

viz rpnu - pokyny

rsampot

a

1

1

Samovolné potraty

celé číslo

pokyny:

viz rpotr - pokyny

rupt

a

1

1

Umělá přerušení těhotenství

celé číslo

pokyny:

viz rpotr - pokyny

rmimo

a

1

1

Mimoděložní těhotenství

celé číslo

pokyny:

viz rpotr - pokyny

rprenat

a

-2

1

Začátek prenatální péče

celé číslo - 0 nebo od 2 do 43

pokyny:

viz rprenat - pokyny

rkontr

a

-2

1

Počet kontrol

celé číslo od 0 do 25

pokyny:

viz rkontr - pokyny

rnavl

e

+

Návykové látky dle číselníku NavykoveLatky

[NavykoveLatky] #!, položka kod

pokyny:

viz rnavl - pokyny

rkourpoc1

a

-2

?

Průměrný počet cigaret za den

celé číslo

pokyny:

 viz rkourpoc1 - pokyny

rkourpoc2

a

-2

?

Položka zrušena, její obsah je od 1.7.2016 zpracován pouze, pokud chybí rkourpoc1

celé číslo

rscreen1

a

1

?

screeningové UZV vyšetření v 10 – 13 tt (ano / ne)

0, 1

pokyny:

viz rscreen - pokyny

rscreen2

a

1

?

screeningové UZV vyšetření v 18 – 22 tt (ano / ne)

0, 1

pokyny:

viz rscreen - pokyny

rscreen3

a

1

?

screeningové UZV vyšetření v 28 – 32 tt (ano / ne)

0, 1

pokyny:

viz rscreen - pokyny

rgravid

a

-2

?

Gravidita dle číselníku Gravidita

[Gravidita] #!, položka kod

rdiab

e

+

Diabetes dle číselníku Diabetes

[Diabetes] #!, položka kod

rctgteh

a

1

?

Zhodnocení CTG v těhotenství dle číselníku ZhodnoceniCTG

[ZhodnoceniCTG] #!, položka kod

rteh

e

+

Závažné komplikace těhotenství a porodu dle číselníku ZavazneKomplikaceTehotenstviAPorodu

[ZavazneKomplikaceTehotenstviAPorodu] #!, položka kod

rdgteh

a

-5

?

Závažné komplikace těhotenství a porodu - jiné - Dg. dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

viz rdgteh - pokyny

4.21.01 - prodlouženo ze 4 na 5 znaků

rpred

a

10

1

Předpokládané datum porodu

formát D

rodhad

a

1

1

Datum porodu odhadnuto podle dle číselníku DatumPoroduOdhadnutoPodle

[DatumPoroduOdhadnutoPodle] #!, položka kod

rdatpor

a

-16

1

Datum porodu

YYYY-MM-DDTHH (? :MM)

rodtok

a

-16

1

Datum odtoku plod. vody

YYYY-MM-DDTHH (? :MM)

rdelka1

a

?

Délka I. doby porodní (hodiny)

celé číslo od 0 do 24

pokyny:

viz rdelka1 - pokyny

rdelka2

a

?

Délka II. doby porodní (minuty)

celé číslo od 0 do 240

pokyny:

1. Nelze zadat bez současného vyplnění délky I. doby

porodní.

2. viz rdelka2 - pokyny

rcetteh

a

1

1

Četnost těhotenství

celé číslo od 1 do 9

rgesta

a

2

1

Gestační stáří - počet týdnů

celé číslo od 22do 45

pokyny:

viz rgesta - pokyny

rgestadny

a

1

1

Gestační stáří - dny

celé číslo od 0 do 6

pokyny:

viz rgesta - pokyny

rind

a

-4

?

Indukce dle číselníku Indukce

[Indukce] #!, položka kod

pokyny:

viz rind . pokyny

rdgind

a

-5

?

Indukce - Jiná indikace - Dg. dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

viz rdgind - pokyny

4.21.01 - prodlouženo ze 4 na 5 znaků

rriziko

e

+

Příznaky rizika dle číselníku PriznakyRizika

[PriznakyRizika] #!, položka kod

rdgriziko

a

-5

?

Příznaky rizika - jiné - Dg. dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

viz rdgriziko - pokyny

rctgpor

a

1

1

Zhodnocení CTG za porodu dle číselníku ZhodnoceniPorodu

[ZhodnoceniPorodu] #!, položka kod

pokyny:

viz rctgpor - pokyny

rdvojc

a

1

?

Dvojčata dle číselníku Dvojcata

[Dvojcata] #!, položka kod

pokyny:

vyplňuje se, pokud rcetteh = 2

rdgsc1

a

-4

?

Indikace k SC 1 - hlavní dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

viz rscdg - pokyny

rdgsc2

a

-4

?

Indikace k SC 2 - vedlejší dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

viz rscdg - pokyny

rscpozn1

a

-50

?

Poznámka k indikaci SC 1 - hlavní

text

pokyny:

viz rscdg - pokyny

rscpozn2

a

-50

?

Poznámka k indikaci SC 2 - vedlejší

text

pokyny:

viz rscdg - pokyny

ranes

a

1

?

Anestézie při SC dle číselníku AnesteziePriPorodu

[AnesteziePriPorodu] #!, položka kod

pokyny:

viz ranes - pokyny

rsc

a

1

?

Ukončení per SC dle číselníku UkonceniPerSc

[UkonceniPerSc] #!, položka kod

pokyny:

viz rsc - pokyny

rporod

e

+

Komplikace za porodu dle číselníku KomplikaceZaPorodu

[KomplikaceZaPorodu] #!, položka kod

pokyny:

viz rporod - pokyny

rdgpor

a

-5

?

Komplikace za porodu - Jiné komplikace - Dg. dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

pokyny:

viz rporod - pokyny

4.21.01 - prodlouženo ze 4 na 5 znaků

rleky

e

+

Léky za porodu dle číselníku LekyZaPorodu

[LekyZaPorodu] #!, položka kod

pokyny:

viz rleky - pokyny

rvedl

a

1

1

Porod vedl dle číselníku PorodVedl

[PorodVedl] #!, položka kod

pokyny:

viz rvedl - pokyny

rdatuk

a

8

1

Datum ukončení ZR (propuštění rodičky)

YYYY-MM-DD(?THH:MM)

pokyny:

viz rdatuk - pokyny

rduvuk

a

1

1

Důvod ukončení ZR dle číselníku DuvodUkonceniZpravyORodicce

[DuvodUkonceniZpravyORodicce] #!, položka kod

rsest

e

*

Komplikace v šestinedělí dle číselníku KomplikaceVSestinedeli

[KomplikaceVSestinedeli] #!, položka kod

rdgsest

a

-5

?

Komplikace v šestinedělí - Jiná komplikace - Dg. dle číselníku MKN10_5

[Mkn10_5] #!, položka kod

4.21.01 - prodlouženo ze 4 na 5 znaků

rlecsest

e

*

Léčba v šestinedělí dle číselníku TypLecbaVSestonedeli

[TypLecbaVSestonedeli] #!, položka kod

 

[XML Schema]    [Příklad]

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

Prefix nrrod: není součástí názvu bloku. Je označením registru, do kterého blok patří. Prefix nrrod: označuje národní registr rodiček

 

Zkratka "ZR", která je v popisu registru několikrát použita, znamená "Zpráva o rodičce".

 

rcispor

pokyny:

Jedná se o vnitřní číslo záznamu v daném zdravotnickém zařízení. Číslo nemusí být unikátní a není nijak kontrolováno.

 

rrcm

pokyny:

1. Je-li rodné číslo devítimístné (u narozených do roku 1954), zůstává desáté místo prázdné!

2. U občanek České republiky se uvádí přesně podle občanského průkazu nebo podle jiného dokladu určujícího totožnost (rodný list, osobní průkaz u vojákyň z povolání, identifikační karta zdravotní pojišťovny).

3. Cizinky s trvalým pobytem na území České republiky mohou mít rovněž přiděleno rodné číslo (zapsáno v povolení k trvalému pobytu v ČR). Toto rodné číslo lze bez problémů zadat do Národního registru rodiček.

4. Cizinky s trvalým pobytem na území České republiky mohou mít ale také přiděleno tzv. pojišťovací rodné číslo, nebo-li číslo pojištěnce (zapsáno v povolení k trvalému pobytu v ČR). Tato čísla jsou tvořena podle metodiky dané pojišťovny a nelze je zadávat do Národního registru rodiček. U těchto cizinek a u cizinek s jiným než trvalým pobytem se vytvoří pouze datová část  a do koncovky se vloží konstanta "9999".

 

robecm

pokyny:

1. U cizinek, které mají v ČR trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt (na víza nad 90 dní, na zvláštní víza, s přiznaným statutem uprchlíka, se statutem žadatele o azyl) se trvalé bydliště vyplňuje stejně jako u občanek ČR.

2. U cizinek na víza do 90 dnů se místo kódu obce uvede konstanta "999999". Shodný kód se použije u osob s českým občanstvím, které dlouhodobě (vízum nad 90 dní) pobývají mimo ČR.

3. U bezdomovkyň se místo kódu obce uvede konstanta "888888".

 

rcelpor

pokyny

1. Počtem porodů jsou míněny porody předcházející, tzn., že u prvorodičky se uvede "0".

2. Uvádí se v intervalu 0-15. Rodila-li žena více než 15x, uvádí se hodnota "15".

 

rpredpor

pokyny:

Předčasný porod je porod před dokončeným 37. týdnem těhotenství; není-li tento údaj znám, pak porod

novorozence s porodní hmotností menší než 2500 g. Počet se zadává v rozmezí 0-9. Bylo-li více takových

případů, zadávejte hodnotu "9".

 

rscpor

pokyny:

Počet se zadává v rozmezí 0-9. Bylo-li více takových případů, zadávejte hodnotu "9".

 

rmrtve

pokyny:

Počet se zadává v rozmezí 0-9. Bylo-li více takových případů, zadávejte hodnotu "9".

 

rcnu

pokyny:

ČNÚ (časná novorozenecká úmrtnost, tj. do 7. dne po porodu = počtu zemřelých ve věku 0 - 6 ukončených dní). Počet se zadává v rozmezí 0-9. Bylo-li více takových případů, zadávejte hodnotu "9".

 

rpnu

pokyny:

PNÚ (pozdní novorozenecká úmrtnost, tj. v 8. až 28. dni po porodu = počtu zemřelých ve věku 7 - 27 ukončených dní). Počet se zadává v rozmezí 0-9. Bylo-li více takových případů, zadávejte hodnotu "9".

 

rupt, rmimo, rprenat

pokyny:

Počet se zadává v rozmezí 0-9. Bylo-li více takových případů, zadávejte hodnotu "9".

 

rprenat

pokyny:

Uvede se týden těhotenství (menstruační), v němž začala prenatální péče. Hodnota se zadává v rozsahu 2-43. Je-li údaj neznámý nebo ho není možné zjistit, uveďtě hodnotu "0".

 

rkontr

pokyny:

Zapíše se počet všech ambulantních kontrol provedených v prenatální poradně (i u privátního registrujícího gynekologa nebo u jiného poskytovatele ambulantní péče). Hodnota se zadává v rozsahu 0-25.

 

rnavl

pokyny:

1. Je možno uvést více možností.

2. Kód "0 žádné" musí být zadán vždy samostatně.

3. Nelze zároveň zadat kód "1 kouření pouze na začátku těhotenství" a kód "2 kouření v průběhu těhotenství"

 

rkourpoc1

pokyny:

1. V případě, že rodička kouřila buď na začátku těhotenství, nebo v celém průběhu těhotenství, uveďte průměrný počet cigaret za den.

2. Nulu uvádějte v případě, že počet cigaret není možné zjistit nebo je v průměru nižší než 1cigareta za den.

 

rscreen

pokyny:

Vyberte termín(y), ve kterých žena podstoupila vyšetření ultrazvukem. Je možné uvést zároveň všechny tři možnosti. Termíny jsou uvedeny v dokončených týdnech těhotenství.

rscreen1 - UZV vyšetření v 10 – 13 tt – 10+0 – 13+6 tt (1 ano, 0 ne)

rscreen2 - UZV vyšetření v 18 – 22 tt – 18+0 – 22+6 tt (1 ano, 0 ne)

rscreen3 - UZV vyšetření v 27 – 32 tt – 27+0 – 32+6 tt (1 ano, 0 ne)

 

rdgteh

pokyny:

Pokud je v rteh uvedena hodnota "14 jiné", uvede se zde příslušný kód diagnózy podle MKN‑10. Při více takových komplikacích se zapíše nejzávažnější.

 

rdelka1

pokyny:

Délka I. doby porodní (hodiny) je povinná pro ukončení porodu vaginálně nebo ukončení per sc s hodnotou 3 – za porodu plánovaný nebo 4 – za porodu akutní, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.

 

rdelka2

pokyny:

Délka II.doby porodní(minuty) je povinná pro ukončení porodu vaginálně, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.

 

rgesta

pokyny:

Uvede se v dokončených týdnech a dnech dle rozdílu mezi datem porodu a datem poslední menstruace. V položce rgesta se uvede počet týdnů (celé číslo od 22 do 45) a v položce rgestadny počet dnů (celé číslo od 0 do 6).

 

rind

pokyny:

Bylo-li těhotenství ukončeno indukcí porodu, vybere se z číselníku důvod, který byl důvodem k indukci.

Zadání indukce je povinné, pokud datum porodu je vyšší nebo rovno 01.07.2020.

 

rdgind

pokyny:

Pokud rind = "3 jiné indikace", vyplňte kód MKN-10 indikace, která byla důvodem indukce.

 

rdgriziko

pokyny:

Pokud je v rriziko uvedena hodnota "5 jiná rizika", vyplňte konkrétní kód MKN-10.

 

rctgpor

pokyny:

Vyplňte hodnotu 1 - 3, bylo-li provedeno kardiotokografické vyšetření v těhotenství (jak NST, tak zátěžový test) nebo za porodu (jak intermitentní, tak skalpovou elektrodou). Jinak vyplňte hodnotu "0 neprovedeno".

 

rscdg

pokyny:

Pokud bylo těhotenství nebo porod ukončeno císařským řezem, uvede se indikace k provedení operace (kód diagnózy podle MKN-10) v pořadí indikace první, eventuálně indikace druhá. Ke každé indikaci je dále možné napsat textovou poznámku.

Indikace by neměla být uvedena u porodu vedeného doma.

 

ranes

pokyny:

Neměla by být uvedena u porodu vedeného doma.

 

rsc

pokyny:

1 Je možný výběr jen jednoho kódu způsobu provádění SC jednak z hlediska času (v těhotenství nebo za porodu), jednak z hlediska naléhavosti, kdy k indikaci došlo.

2 Nemělo by být uvedeno u porodu vedeného doma.

 

rporod

pokyny:

Je možno uvést více možností. Nesmí být vybrána zároveň komplikace 5, 6, 7 a 8, resp. vždy se musí vyskytovat pouze jeden nebo žádný z těchto kódů.

V číselníku naleznete nabídku nejčastějších, popřípadě nejzávažnějších možných komplikací vzniklých též eventuálně před porodem (ruptura dělohy) nebo po porodu (hysterektomie do 48 hodin po porodu). Pokud dojde k další závažné komplikaci ohrožující život matky nebo plodu a není evidována jinde, použije se kód "13 jiná" a tato komplikace se uvede příslušným kódem v rdgpor.

 

rleky

pokyny:

Uvedou se všechny druhy léků, které byly za porodu aplikovány.

 

rvedl

pokyny:

1. Uvede se, kdo skutečně porod vedl, nikoliv kdo za vedení porodu zodpovída.

2. Pokud je uvedeno ukončení per SC, lze použít jen "1 lékař".

 

rdatuk

pokyny:

1. Hodina se uvede pouze v případě úmrtí rodičky!

2. Hlášení ZR se ukončí nejpozději posledním dnem šestinedělí. U porodu doma je datum shodné s datem porodu.