*vrs_h – hodnota pro textové formalizované struktury

Vlastní předávaná formalizovaná struktura.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

hodnota1_klic

a

-16

1

hodnota výsledku I. kódem

[NCLPMTV] #!, položka klic16

pokyny:

1. text bude vybrán z MTV na základě tohoto zasílaného klíče

2. viz 01

3. je součástí volajícího datového bloku

změněno od 4.23.01,

místo klico nyní klic16

s délkou -16

hodnota1_text

a

-32

?

hodnota výsledku I. textem

[NCLPMTV] #!+, položka n32o

pokyny:

1. text byl vybrán z MTV na základě zaslaného klíče hodnota1_klic a je zasílán též

2. viz 01

priznak2_kvant

a

1

?

příznak kvantity výsledku II. (ve vazbě na hodnotu II.)

[LVPHKN] #, položka klic

viz obsah číselníku

pokyny:

1. viz 02

2. viz 03

poznámky:

v bezprostřední vazbě na hodnota2_cislo

hodnota2_cislo

a

-16

?

hodnota výsledku II. číslem

číslo celé, desetinné nebo v semilog. tvaru

pokyny:

1. viz 02

2. viz 03

od 4.20.01 číslo celé, desetinné nebo v semilog. tvaru

hodnota2_klic

a

-16

?

hodnota výsledku II. kódem

[NCLPMTV] #!, položka klic16

pokyny:

text bude vybrán z MTV na základě tohoto zasílaného klíče

2. viz 01

3. viz 02

změněno od 4.23.01,

místo klico nyní klic16

s délkou -16

hodnota2_text

a

-32

?

hodnota výsledku II. textem

[NCLPMTV] #!+, položka n32o

pokyny:

1. text byl vybrán z MTV na základě zaslaného klíče hodnota2_klic a je zasílán též

2. viz 01

3. viz 02

vrshAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]    [Příklad]

Podmínky pro validaci

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, poznámky:

 

*vrs_h

pokyny k celému bloku:

 

Struktura sdělení v bloku ”vrs_h”:

 

Je možná jedna z variant:

hodnota I. textová formalizovaná

hodnota I. textová formalizovaná, hodnota II. číselná

hodnota I. textová formalizovaná, hodnota II. textová formalizovaná

 

Pravidla pro tvorbu bloku ”vrs_h”:

Vždy musí být sdělována hodnota1_klic a nepovinně ještě hodnota1_text

Pokud je sdělována také hodnota druhá, může být sdělována buď informace číselná (priznak2_kvant a hodnota2_cislo) anebo informace textová formalizovaná (hodnota2_klic, nebo hodnota2_klic a hodnota2_text zároveň).

 

Příklad sdělení (vyšetření sedimentu - viz MTV = USED):

hodnota I.                                                hodnota II.                                                                                                               neform.

hodnota1_klic          hodnota1_text          priznak2_kvant        hodnota2_cislo        hodnota2_klic          hodnota2_text          text          

usedkryleu               krystaly leucinu                       M,                            10

usedhlen                  hlen                                                                                         usedojedin               ojediněle 

usedisomoery          izomorfní erytrocyt

 

V nálezu může být zobrazeno:

krystaly leucinu                       < 10

hlen                                         ojediněle 

izomorfní erytrocyty               

 

priznak2_kvant

obsah číselníku LMPHKN:

Příznaky hodnoty kvantity jsou kódovány:

R = číslo

M = číslo - menší než; (interpretace: ”menší než číslo zobrazené”)

V = číslo - větší než; (interpretace: ”větší než číslo zobrazené”)

 

01 - pokyny společné pro hodnota1_klic, hodnota1_ text, hodnota2_klic, hodnota2_ text:

Hodnota výsledku - formalizovaný text. V ”hodnotě výsledku kódem” je sdělován příslušný klíč KLIC16 tohoto textu (je vybírán z NCLPMTV), pomocí něhož bude do nálezu zobrazen “název” v plném textovém tvaru - viz [NCLPMTV]. Tento “název” může být také rovnou sdělován v “hodnotě výsledku textem” - a to jako název “národní” nebo “lokální” (viz N32O a N32OL v [NCLPMTV] - popis).

 

Řešení případné kolize:

Pokud by nebyl klíč součástí MTV, bude zobrazen v nálezu pouze tento klíč anebo text ”hodnota výsledku kódem” (pokud bude text dodán).

Poznámka: Klíče MTV “KLIC16” jsou jednoznačné v rámci všech MTV.

 

02 - pokyny společné pro priznak2_kvant, hodnota2_cislo, hodnota2_klic, hodnota2_ text:

Pokud je sdělována také hodnota druhá, může být sdělována buď informace číselná (priznak2_kvant a hodnota2_cislo) anebo informace textová formalizovaná (hodnota2_klic nebo hodnota2_klic a hodnota2_text zároveň).

 

03 - pokyny společné pro priznak2_kvant, hodnota2_cislo:

Číselná hodnota výsledku ve formátu určeném popisem v NČLP a LČLP (viz [NCLPFH]) a vyjádřená s ohledem na příznak hodnoty (viz [LVPHKN]).  Čísla jsou ukládána ve znakovém tvaru zleva.

Pokud se zadává desetinné číslo, desetinná část je oddělována desetinnou tečkou; zadává se plný počet desetinných míst.

Pokud je zadáván výsledek typu ”titr”, je ukládáno číslo celé a teprve při vysazování výsledku budou před toto číslo předsunuty dva znaky ”1: