Firemní bloky

 

Do datového standardu byly od verze 4.01.01 přidány tzv. firemní bloky. Slouží k privátní komunikaci mezi subjekty, které používají datový standard. Tyto subjekty mohou do některých bloků datového standardu napojit tzv. firemní blok. Návrh jeho obsahu je plně v rukou těchto komunikujících subjektů.

 

Definice obsahu firemního bloku není součástí datového standardu. Jeho používání je pouze předmětem dohody komunikujících subjektů. Firemní rozšíření musí byt navrženo tak, aby jeho přidání neovlivnilo komunikaci se subjekty, které příslušný firemní blok nepoužívají.

 

 

Příklad zapojení firmního bloku (firmaTest) do bloku pro adresy (včetně XSD souboru)"

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ds:dasta

  xmlns:ds="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta"

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xmlns:dsip="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip"

  xmlns:firmaTest="urn:firma:ns:dasta:ds4:firma_test"

  xsi:schemaLocation="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta https://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_dasta-4.01.01.xsd

  urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip https://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_ip-4.01.01.xsd

  urn:firma:ns:dasta:ds4:firma_test firma_test-4.01.01.xsd"

 

id_soubor="MEDICALC_KK11115_2005-12-12T14:46:25" verze_ds="04.01.01" verze_nclp="02.15.01" bin_priloha="T" ur="T" typ_odesm="KK" ozn_soub="11115" dat_vb="2005-12-12T14:46:25"                potvrzeni="P">

  <ds:zdroj_is kod_firmy="MEDICALC" kod_prog="WMEXP" verze_prog="2.2.3.8"/>

    <ds:pm>

      <ds:as typ="I" poradi="1">

        <ds:vnitrni>999</ds:vnitrni>

      </ds:as>

      <ds:a typ="O">

        <ds:jmeno>Nemocnice</ds:jmeno>

        <ds:adr>Interní oddělení</ds:adr>

        <ds:mesto>Praha</ds:mesto>

        <ds:stat>116</ds:stat>

      </ds:a>

    </ds:pm>

    <ds:garant_dat id_garant="450124145" odbornost="301">MUDr. Jan Konečný</ds:garant_dat>

    <ds:is ico="12345678" icz="44101000" icp="44101882">

    <ds:as typ="I">

      <ds:vnitrni>801</ds:vnitrni>

    </ds:as>

    <ds:a typ="O">

      <ds:jmeno>Nemocnice</ds:jmeno>

      <ds:adr>Dětské oddělení</ds:adr>

      <ds:dop1>tel. 3225</ds:dop1>

      <ds:mesto>Praha</ds:mesto>

      <ds:stat>116</ds:stat>

    </ds:a>

    <dsip:ip id_pac="9952024830">

      <dsip:rodcis>9952024830</dsip:rodcis>

      <dsip:jmeno>Hana</dsip:jmeno>

      <dsip:prijmeni>Nováková</dsip:prijmeni>

      <dsip:dat_dn format="D">1999-02-02</dsip:dat_dn>

      <dsip:sex>F</dsip:sex>

      <ds:a typ="3" ind_kont="K">

        <ds:jmeno>Ota Hluchý</ds:jmeno>

        <ds:adr>Plzeňská 145/8</ds:adr>

        <ds:dop1>Smíchov</ds:dop1>

        <ds:psc>15000</ds:psc>

        <ds:mesto>Praha 5</ds:mesto>

        <ds:stat>116</ds:stat>

        <ds:as poradi="1" typ="T">

          <ds:obsah>+420603123456</ds:obsah>

        </ds:as>

        <ds:as poradi="0" typ="T">

          <ds:obsah>+42025162646</ds:obsah>

        </ds:as>

        <ds:as poradi="0" typ="T">

          <ds:obsah>+420247814589</ds:obsah>

          <ds:sdeleni>do zaměstnání</ds:sdeleni>

        </ds:as>

        <ds:aAny>

          <firmaTest:kraj cislo="1">

          <firmaTest:jmeno>Hlavní město Praha</firmaTest:jmeno>

          <firmaTest:hlmesto>Praha</firmaTest:hlmesto>

          </firmaTest:kraj>

        </ds:aAny>

      </ds:a>

      <dsip:ku>

        <dsip:ku_z duverne="N" fazespec="ZF" idku="MEDICALC.FNPL.1234567890" typku="AMBUL">

          <dsip:dat_prov>2006-12-03T11:00:00</dsip:dat_prov>

          <dsip:dat_vydani>2006-12-05T11:00:00</dsip:dat_vydani>

          <dsip:p_pracoviste icz="44101000" icp="44101882" odb="301">

          <dsip:nazev>Dětská ambulance</dsip:nazev>

          </dsip:p_pracoviste>

          <dsip:text>

            <dsip:ptext xml:space="preserve">Nález normální, za 3 týdny doporučena kontrola.</dsip:ptext>

          </dsip:text>

          <dsip:dg_vys typ_dg="P" ind_oprav_sd="N">

            <dsip:diag poradi="1">M255</dsip:diag>

          </dsip:dg_vys>

          <dsip:auzku indikace="I" typpol_vz="V" diag="M255">

            <dsip:dat_du typ="A">2006-12-03T11:00:00</dsip:dat_du>

            <dsip:vykon kod_vykonu="31022" pocet="1" uctujici="O"/>

            <dsip:p_pracoviste icz="44101000" icp="44101882" odb="301">

              <dsip:nazev>Dětská ambulance</dsip:nazev>

            </dsip:p_pracoviste>

          </dsip:auzku>

        </dsip:ku_z>

      </dsip:ku>

    </dsip:ip>

  </ds:is>

</ds:dasta>

 

firma_test-4.01.01.xsd:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="urn:firma:ns:dasta:ds4:firma_test-4.01.01"

  xmlns:firmaTest="urn:firma:ns:dasta:ds4:firma_test-4.01.01"

  xmlns:dsComm="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type-4.01.01"

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

  elementFormDefault="qualified" >

  <!-- Import common element types.  -->

  <xs:import namespace="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type-4.01.01"

    schemaLocation="ds_type-4.01.01.xsd"/>

  <xs:element name="kraj" >

    <xs:complexType >

      <xs:sequence >

        <xs:element name="jmeno" type="dsComm:str24"/>

        <xs:element name="hlmesto" type="dsComm:str24" />

      </xs:sequence>

      <xs:attribute name="cislo" type="xs:nonNegativeInteger" use="required" />

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

 

 

Seznam bloků datového standardu, do kterých byly přidány tzv. firemní bloky:

 

a

an

as

auzku

dasta

davka

dg

dgz

fs

fyznal

fzs

grav

h

chv

ip

ipi_o

ipi_v

is

jazyk

ku

ku_o

ku_o_lab

ku_o_rdg

ku_o_rdg_lokal

ku_o_soupis

ku_o_vypis

ku_z

ku_z_lab

ku_z_pat_n

ku_z_rdg

ku_z_rdg_e

ku_z_rdg_o

ku_z_soupis

ku_z_soupis_u

ld

le

leg_vyk

lek

lek_v

lez

lip

lod

loi

lop

lopk

lopok

lopz

los

n

nazvy

nejist_var1

nejist_var2

nejistota

oc

ocz

p

pm

pn

pnz

povolani

pracoviste

pracovnik

prepocet

pv_ku

pv_pac

reakce

sci

skala

text

u

ua

uaf

uks

uniz

unizf

uot

urf

urff

utm

vrac

vrav

vrb

vrc

vrd

vrf

vrk

vrkpa

vrn

vro

vrp

vrr

vrs

vrs_h

vrx

vrz

vykon

zadatel_sk

zdroj_is

zpo

zum

zzs_vl_o

zzs_vl_z