Označení číselníku v DS

NCLPFH

Název číselníku v DS

Číselník formátů hodnot.

Název souboru v DS

nclpfh.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Formát hodnot

Využívá se v DS

ku_z_lab a odvozeně též vrn, skala,  prepocet a vrs_h

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPFH

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPFH

Poznámka

 

Popis:

Číselník významný z hlediska konstrukce NČLP a nálezových bloků DS.

Číselník definuje kódování formátů pro zobrazování hodnot v nálezech prostřednictvím nálezových bloků vri.

Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis i [LCLPPOL] - popis.

Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí.

 

Stěžejní využití je v bloku ku_z_lab, kde jsou na základě atributu “typpol_fh” zařazovány příslušné odpovídající nálezové bloky.

V rámci bloku vrn je nepřímo využíván k určení formátu sdělované hodnoty (počet desetinných míst nebo titr). Počet desetinných míst může být sdělující laboratoří případně vhodně upraven.

 

Podrobněji - viz:

Typy položek NČLP z hlediska formátů hodnot

Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR"