Označení číselníku v DS

NCLPTPYPD

Název číselníku v DS

Číselník typů položek z hlediska dialogu.

Název souboru v DS

nclptypd.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_NCLP/all

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Položky

Označení v  menu v programu ČLP

Typy položek z hlediska dialogu

Využívá se v DS

nepřímo v bloku ku_z_lab

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku NCLPTYPD

Obsah číselníku

obsah číselníku NCLPTYPD

Poznámka

 

Popis:

Číselník významný z hlediska konstrukce NČLP.

Číselník definuje typy položek z hlediska dialogů.

Číselníkem definované kódování je používáno v [NCLPPOL] - popis i [LCLPPOL] - popis.

Spolupracující IS musí číselník respektovat a musí zajistit příslušnou realizaci potřebných funkcí.

 

Podrobněji - viz:

Typy položek NČLP z hlediska dialogu

Vztahy v popisu položky v NČLP, LČLP a "VR"