*uot - obsah bloku urgentní informace - očkování proti tetanu

Urgentní informace o pacientovi - jeho očkování proti tetanu.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dat_du

e

 

1

datum očkování proti tetanu

formát DT

nebo D resp. MR nebo R

pokyny:

viz dat_du - pokyny

úprava formátu od DS3.07.01

autor

e

 

?

autor vložení nebo aktualizace údajů ”očkování proti tetanu”

volný text

pokyny:

viz autor - pokyny

změna od DS 3.01.01

dat_ak

e

 

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

 

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku očkování proti tetanu

formát DTS

 

 

ind_oprav_sd

a

 

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

 

přidáno od

DS 3.09.01,

povinné od

DS 3.10.01

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*uot

poznámky k celému bloku:

Je nezávislé na bloku  oc - očkování. Zadává se paralelně!

Pokud je současně sdělována informace o očkování proti tetanu v rámci bloku  ocz , má tento údaj přednost před údaji v bloku uot.

 

Poznámka:

Blok je významný zejména pro některé IS praktických lékařů, které v této struktuře uchovávají informaci o tomto očkování.

(Nelze zrušit, je nutné zachovat - závěry z debaty DASTA 5/2012.)

 

 

dat_du

pokyny:

Zadávané datum má formát MR (měsíc, rok). Pokud není známo přesné datum, zadává se ve formátu R (rok) a vztahuje se k datu  1. ledna zadaného roku.

 

 

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)