*au - výkony účtované pojišťovně

Výčet výkonů účtovaných pacientově pojišťovně typu VZP.

 

{distribuováno od verze 2.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

auz
 

e

 

+

výkony účtované pojišťovně

 

 

 

 

zadatel

e

 

?/

údaje o žadateli - ČR

 

 

pokyny:

1. jen pro ČR

2. viz 01

 

zadatel_sk

e

 

/?

údaje o žadateli - SR

 

 

pokyny:

1. jen pro SR

2. viz 01

 

dat_ab

a

 

?

datum a čas aktualizace bloku

formát DTS

 

 

stav

a

1

1

stav vyúčtování

"1, 2, 3"

viz seznam hodnot

 

nové od 3.11.01

id

a

-40

1

primární doklad na straně odesilatele

 

pokyny:

1. viz id - pokyny

nové od 3.11.01

SEMAFOR_DS3vykon_drg_sk

e

 

*

výkony DRG - SR

 

pokyny:

1. jen pro SR

 

nové od 3.21.02

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*au

pokyny k celému bloku:

Bloky výkonů neslouží k vykazování. Jejich hlavní význam spočívá v předávání dat potřebných pro manažerské informační systémy. Pro vykazování by bylo nutné příslušné přepracování, které je požadováno, ale nenašel se dosud vhodný odborník - autor.

 

01 - pokyny společné pro zadatel, zadatel_sk:

Určeno pro vyžádanou péči. Volí se jeden z bloků (CR nebo SR).

 

Stav

seznam hodnot:

1 = předběžné vyúčtování, nevykazovat pojišťovně (např. předúčet pro samoplátce, rozpracovaný doklad apod.)

2 = uzavřeno, vykazovat pojišťovně

3 = oprava dříve zaslaných dat

 

id

pokyny:

Hodnotou je řetězec identifikující primární doklad na straně odesílatele např. identifikace žádanky v LIS, identifikace návštěvy v ISPL, identifikace elektronické žádosti v NIS apod. Vlastní obsah je na dohodě komunikujících stran a používá se především při párování údajů v NIS a při řešení kolizí.