OSN-SAbstraktOSN-E

Glykoprotein C4-vázající protein v séru je jedním z regulačních proteinů klasické dráhy aktivace komplementu.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

C4 vázající protei n (C4BP)

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

U pacientů se SLE (systémový lupus erytematodes) v akutním stádiu může být pozorován pokles C4BP.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

U pacientů s poruchou vazby mezi C4BP a proteinem S (existují i případy deficitu proteinu S v tomto komplexu) je vyšší riziko tromboembolických onemocnění.

 

V jednom případě byla popsána souvislost mezi deficitem C4BP a Behcetovovým syndromem.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

105 - 305 mg/l (v plazmě)

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·           Stites D.P., Terr A.I.: Základní a klinická imunologie, Victoria publishing, Praha, 1994 ISBN 80-85605-37-6.

·           Masopust J.: Klinická biochemie a hodnocení biochemických vyšetření, Karolinum, Praha, 1998, ISBN 80-7184-649-3.

·           Human Protein Data (A.Haeberli, ed.), © VHC Verlagsges. MbH, Weinheim, 1997.

·           Fučíková T.: Klinická imunologie v praxi, 2. přepracované vydání, Galén, Praha, 1997, ISBN 80-85824-57-4.

·           Staršia Z.: Klinický význam komplementu, Novinky v medicíně (39), Praha, Avicenum, 1987.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

C4BP může být izolován pomocí:

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková

recenze Miroslav Engliš