NČLP - Vzor pro LP

 

 

Viz též:

NČLP - Definice v NČLP

NČLP - Vztah k lokálnímu číselníku

NČLP - Seznam

 

 

Technický popis

 

 

Záložka obsahuje vzorový popis položky NČLP z hlediska preanalytické fáze, stability a jiných vlivů. Zde zobrazené údaje jsou určeny pouze ke čtení. Opravovat je lze v dialogu "Preanalytická fáze pro národní položky", který vyvoláte tlačítkem "Pro LP".