NČLP - Seznam

 

 

Viz též:

NČLP - Definice v NČLP

NČLP - Vzor pro LP

NČLP - Vztah k lokálnímu číselníku

 

Technický popis

 

Záložka "Seznam" obsahuje seznam národních položek. Pro každou národní položku seznam obsahuje mimo jiné klíč, název komponenty, kód systému, komponenty, procedury a druhu veličiny, jednotku, název položky a kód škály. Národní položky lze v seznamu třídit kliknutím na oranžově podbarvenou hlavičku sloupce, hledat (tlačítka "Třídění", "Hledání") a tisknout přehledy národních položek (s ohledem na nastavené třídění a zvolený filtr).

 

Národní číselník laboratorních položek (NČLP) slouží v Datovém standardu MZ ČR k realizaci formalizovaných objednávek laboratorních vyšetření, pro formalizované sdělování výsledků laboratorních vyšetření a pro předávání výsledků laboratorních vyšetření mezi informačními systémy. V systému SLP jsou k dispozici nástroje pro realizaci vazeb mezi NČLP a laboratorním číselníkem používaným v příslušné laboratoři (nejčastěji v rámci LIS). Vytvořením vazeb mezi NČLP a laboratorním číselníkem vzniká lokální číselník laboratorních položek (LČLP), který je podmnožinou NČLP a odpovídá (je identický nebo se blíží) laboratornímu číselníku (číselníku LIS). Vytvořením vazeb vznikají podklady pro Datový standard (ty může využívat příslušný spolupracující LIS nebo NIS) a současně jsou takto připravovány podklady pro Laboratorní příručku a laboratorní dokumentaci - paleta vyšetření, které laboratoř nabízí, včetně všech potřebných podkladů pro objednání, zpracování, interpretaci atd.

 

Další informace jsou zařazeny do helpů jednotlivých záložek NČLP.