NČLP - Vzor pro LP (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Druhá ze čtyř záložek dialogu pro práci s Národním číselníkem laboratorních položek (NČLP).

Dalšími záložkami dialogu pro práci s NČLP jsou Definice v NČLP,  Vztah k lokálnímu číselníku a  Seznam.

Při první aktivaci dialogu Národní číselník laboratorních položek je vždy zobrazena záložka Seznam.

Při první aktivaci dialogu Národní číselník laboratorních položek (v rámci jednoho spuštění programu SLP) budou položky NČLP setříděny podle názvu komponenty. Aktivní bude první položka NČLP v rámci třídění dle názvu komponenty. Při následující aktivaci dialogu budou položky NČLP bude nastaveno třídění stejné, jaké bylo při posledním uzavření dialogu NČLP. Aktivní bude ta položka, která byla aktivní při posledním uzavření dialogu NČLP (tzn. v rámci jednoho spuštění programu SLP se "pamatuje" třídění položek NČLP i aktivní položka).

 

 

Národní číselník je vytvářen autorským kolektivem národního číselníku a koordinován správcem národního číselníku. Pro použití v laboratorní praxi slouží Lokální číselník laboratorních položek (LČLP), který je na NČLP navázán a obsahuje pouze lokální položky, které potřebujete pro svojí práci. NČLP obsahuje položky národního typu (viz číselník typů položek). Je snahou autorského kolektivu NČLP, aby národní číselník obsahoval všechny položky, které pro svojí práci potřebujete. Proto by přidání položek lokálního typu do NČLP mělo být výjimečnou záležitostí. Než se rozhodnete přidat položku lokálního typu do NČLP, kontaktujte správce národního číselníku a sdělte mu, jaká položka vám v NČLP chybí.

 

Přidávat, případně opravovat položky NČLP lokálního typu mhou pouze uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLC. Uživatelé programu SLP s přístupovými právy SLD mohou položky NČLP lokálního typu pouze prohlížet.

 

Položky NČLP národního typu (typ = N) můžete pouze prohlížet. Nemůžete je editovat, mazat, ani přidávat.

Pokud se v následujícím popisu bude mluvit o editaci, bude se týkat povídání lokálních položek NČLP.

 

Záložka Vzor pro LP obsahuje vesměs údaje, které se zadávají pomocí dialogu, který se aktivuje tlačítkem Pro LP. Údaje se týkají preanalytické fáze, stability a jiných vlivů. V rámci záložky Vzor pro LP lze údaje pouze číst. Výjimkou je pouze "Text do LP (další info)", který je možno editovat.

 

 

Název v NČLP - základní název položky v NČLP (viz  NČLP - Definice v NČLP (technický popis))

Název v NČLP nelze editovat (lze jej editovat v záložce Definice v NČLP).

 

Název pro LP - fakultativní název položky používaný ve vzorové Laboratorní příručce.

Název pro LP nelze editovat (lze jej editovat v záložce Definice v NČLP).

 

Materiál - biologický materiál odpovídající systému, v němž je položka vyšetřována.

Materiál nelze editovat (lze jej editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Odběr do - odběrová nádobka (přípravek) včetně případného přídavku a úpravy.

Odběr do nelze editovat (lze jej editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Odebrané množství - minimální množství materiálu k zaslání do laboratoře.

Odebrané množství nelze editovat (lze jej editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Jednotka odebraného množství (bez titulku)

Jednotku odebraného množství nelze editovat (lze jí editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Pokyny k odběru vzorku - pokyny k odběru materiálu (transportu) - především pro odběrové pracovníky.

Pokyny k odběru vzorku nelze editovat (lze je editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Maximální čas od získání do zpracování vzorku - zahrnuje celkovou dobu od získání do zpracování, musí být v souhlasu s event. rozšířenou tabulkou.

Maximální čas od získání do zpracování vzorku nelze editovat (lze jej editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Jednotka maximálního času od získání do zpracování vzorku - zahrnuje celkovou dobu od získání do zpracování, musí být v souhlasu s event. rozšířenou tabulkou.

Jednotku nelze editovat (lze jí editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

při doporučené teplotě (°C) - teplota se vztahuje ke všem akcím s materiálem od získání do zpracování.

Doporučenou teplotu nelze editovat (lze jí editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Pokyny k předanalytické úpravě vzorku - fakultativní informace k předanalytické úpravě vzorku v laboratoři.

Pokyny k předanalytické úpravě vzorku nelze editovat (lze je editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Stabilita při 18 - 26 °C (hodnota, jednotka) - maximální doba skladování vzorků v laboratoři při uvedené teplotě v zadaných časových jednotkách.

Stabilitu při 18 - 26 °C nelze editovat (lze jí editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Stabilita při 4 - 8 °C (hodnota, jednotka) - maximální doba skladování vzorků v laboratoři při uvedené teplotě v zadaných časových jednotkách.

Stabilitu při 4 - 8 °C nelze editovat (lze jí editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Stabilita při -20 °C (hodnota, jednotka) - maximální doba skladování vzorků v laboratoři při uvedené teplotě v zadaných časových jednotkách.

Stabilitu při -20 °C nelze editovat (lze jí editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Poznámka ke stabilitě - fakultativní informace k uskladnění vzorku určené především laboratorním pracovníkům.

Poznámku ke stabilitě nelze editovat (lze jí editovat v dialogu " Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy, ...", který se aktivuje tlačítkem Pro LP).

 

Text do LP (další info) - významné informace k položce, které mohou být uváděny v Laboratorní příručce všech typů. Při přidání se přenáší výběrem z číselníku SKDJ.

Text do LP (další info) lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Popis tlačítek Help, EHK, Vazby, SOP, Stav, Změny, Literatura, pohybových tlačítek, Třídění, Hledání, Škály, Repetitoria, Uložit, Přidání, Výmaz a Návrat je již uveden v NČLP - Definice v NČLP (technický popis). Funkce tlačítek na této záložce je stejná.

 

Dostupnost - tlačítko, které zobrazí dialog pro fakultativní vzorový popis položky z hlediska její dostupnosti v odpovídající běžné laboratoři.

 

Pro LP - tlačítko, které zobrazí dialog pro vzorový popis položky z hlediska preanalytické fáze, stability a jiných vlivů. Pomocí tohoto dialogu lze editovat většinu údajů této záložky.