Preanalytická fáze, stability, jiné vlivy ... (lokální položka) (technický popis)

 

 

Dialog pro popis položky LČLP z hlediska preanalytické fáze, stability a jiných vlivů. Zde vyplňované údaje jsou zobrazeny ke čtení v záložkách Podklady pro LP - 1 a Podklady pro LP - 2.

 

 

Název položky - název položky pro LP 1 (viz  LČLP - Lokální číselník (technický popis))

Název položky nelze editovat.

 

Materiál - biologický materiál odpovídající systému, v němž je položka vyšetřována. Vybírá se z číselníku systémů (jsou nabídnuty systémy, které jsou součástí číselníku materiálů - viz pole "Součást číselníku materiálů).

Materiál lze editovat

 

Odběr do - odběrová nádobka (přípravek) včetně případného přídavku a úpravy. Vybírá se z číselníku odběrových nádobek a přípravků. Výběrový seznam obsahuje lokální kód a lokální plný název, je tříděn podle lokálního kódu. Ve výběrovém seznamu jsou pouze odběrové nádobky, které mají vyplněný lokální kód (pokud v číselníku odběrových nádobek vymažete lokální kód odběrové nádobky, nebude se ve výběrovém seznamu nabízet)

Odběr do lze editovat

 

Odebrané množství - minimální množství materiálu k zaslání do laboratoře.

Odebrané množství lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Jednotka odebraného množství (bez titulku) - vybírá se z číselníku lokálních jednotek odebíraného množství.

Jednotku odebraného množství lze editovat.

 

Analytický vzorek - odběrová nádobka (přípravek) včetně případného přídavku a úpravy. Vybírá se z číselníku analytických vzorků.

Analytický vzorek lze editovat.

 

Žádanka - vybírá se z číselníku žádanek.

Žádanku nelze editovat.

 

Množství pro analýzu - minimální množství materiálu potřebného k vlastnímu stanovení.

Množství pro analýzu lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Jednotka množství pro analýzu (bez titulku) - vybírá se z číselníku lokálních jednotek množství pro analýzu.

Jednotku množství pro analýzu lze editovat.

 

Pokyny k odběru vzorku - pokyny k odběru materiálu (transportu) - především pro odběrové pracovníky.

Pokyny k odběru lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Maximální čas od získání do zpracování vzorku - zahrnuje celkovou dobu od získání do zpracování, musí být v souhlasu s event. rozšířenou tabulkou.

Maximální čas od získání do zpracování vzorku lze editovat. Maximální délka je 4 znaky (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Jednotka maximálního času od získání do zpracování vzorku - zahrnuje celkovou dobu od získání do zpracování, musí být v souhlasu s event. rozšířenou tabulkou. Vybírá se z číselníku časových jednotek.

Jednotku lze editovat.

 

při doporučené teplotě (°C) - teplota se vztahuje ke všem akcím s materiálem od získání do zpracování.

Doporučenou teplotu lze editovat. Maximální délka je 8 znaků (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Pokyny k předanalytické úpravě vzorku - fakultativní informace k předanalytické úpravě vzorku v laboratoři.

Pokyny k předanalytické úpravě vzorku lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Nutné klinické informace

Nutné klinické informace lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Transport - další informace k odběru materiálu určené především pro odběrové a transportní pracovníky.

Transport lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Pokyny pro pacienta (1 - 3) - odkaz do skupiny dokumentů "Pokyny" na příslušné pokyny pro pacienta (kód dokumentu).

Obsah pole "Pokyny pro pacienta" nelze editovat. Změna je možná pomocí šipky za polem.

 

 - tlačítko pro výběr pokynů pro pacienta (1 - 3) - výběr dokumentu ze "Pokyny". Bude nabídnut seznam všech dokumentů ze skupiny "Pokyny". Po výběru se kód vybraného dokumentu přenese do příslušného pole (1 - 3) "Pokyny pro pacienta".

 

Pokyny pro oddělení (1 - 3) - odkaz do skupiny dokumentů "Pokyny" na příslušné pokyny pro oddělení (kód dokumentu).

Obsah pole "Pokyny pro oddělení" nelze editovat. Změna je možná pomocí šipky za polem.

 

 - tlačítko pro výběr pokynů pro oddělení (1 - 3) - výběr dokumentu ze "Pokyny". Bude nabídnut seznam všech dokumentů ze skupiny "Pokyny". Po výběru se kód vybraného dokumentu přenese do příslušného pole (1 - 3) "Pokyny pro oddělení".

 

Pokyny k odběru (1 - 3) - odkaz do skupiny dokumentů "Pokyny" na příslušné pokyny k odběru a informace o odběrových nádobkách (kód dokumentu).

Obsah pole "Pokyny k odběru " nelze editovat. Změna je možná pomocí šipky za polem.

 

 - tlačítko pro výběr pokynů k odběru (1 - 3) - výběr dokumentu ze "Pokyny". Bude nabídnut seznam všech dokumentů ze skupiny "Pokyny". Po výběru se kód vybraného dokumentu přenese do příslušného pole (1 - 3) "Pokyny k odběru".

 

Stabilita při 18 - 26 °C (hodnota) - maximální doba skladování vzorků v laboratoři při uvedené teplotě v zadaných časových jednotkách.

Stabilitu při 18 - 26 °C lze editovat. Maximální délka je 4 znaky (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Stabilita při 18 - 26 °C (jednotka)  - vybírá se z číselníku časových jednotek.

Jednotku lze editovat.

 

Stabilita při 4 - 8 °C (hodnota) - maximální doba skladování vzorků v laboratoři při uvedené teplotě v zadaných časových jednotkách.

Stabilitu při 4 - 8 °C lze editovat. Maximální délka je 4 znaky (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Stabilita při 4 - 8 °C (jednotka)  - vybírá se z číselníku časových jednotek.

Jednotku lze editovat.

 

Stabilita při -20 °C (hodnota) - maximální doba skladování vzorků v laboratoři při uvedené teplotě v zadaných časových jednotkách.

Stabilitu při -20 °C lze editovat. Maximální délka je 4 znaky (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Stabilita při -20 °C (jednotka)  - vybírá se z číselníku časových jednotek.

Jednotku lze editovat.

 

Stabilita při -70 °C (hodnota) - maximální doba skladování vzorků v laboratoři při uvedené teplotě v zadaných časových jednotkách.

Stabilitu při -70 °C lze editovat. Maximální délka je 4 znaky (číslice, +, -, desetinná čárka).

 

Stabilita při -70 °C (jednotka)  - vybírá se z číselníku časových jednotek.

Jednotku lze editovat.

 

Poznámka ke stabilitě - fakultativní informace k uskladnění vzorku určené především laboratorním pracovníkům.

Poznámku ke stabilitě lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Fyziologická snížení

Fyziologická snížení lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Fyziologická zvýšení

Fyziologická zvýšení lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Analytická snížení

Analytická snížení lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Analytická zvýšení

Analytická zvýšení lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Jiné vlivy

Jiné vlivy lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Kopie N->L - tlačítko pro zkopírování údajů z dialogu Preanalytická fáze položky NČLP (ze které byla vytvořena aktuální položka LČLP) do dialogu Preanalytická fáze aktuální položky LČLP. Nejprve budou porovnány hodnoty jednotlivých polí v obou dialozích. Pokud jsou hodnoty všech polí obou dialogů totožné, objeví se hláška a funkce Kopie N->L skončí. Pokud se hodnoty některých polí liší, objeví se dialog

 

 

se seznamem polí (v dialogu položek) a hodnot polí pro NČLP i LČLP. Pomocí logické hodnoty v prvním sloupci seznamu můžete vybrat, které hodnoty polí chcete převzít do dialogu Preanalytická fáze položky LČLP. Tlačítkem Kopie dojde ke zkopírování hodnot označených polí. Tlačítkem Storno dialog ukončíte beze změn hodnot polí v dialogu Preanalytická fáze položky LČLP.

 

Poznámka:

Jako vzor pro kopírování údajů z dialogu Preanalytická fáze lze vybrat též položku NČLP s nerozlišenou procedurou (*).

 

Kopie L->L - tlačítko pro zkopírování údajů z dialogu Preanalytická fáze od vybrané položky LČLP k aktuální položce LČLP. Nejprve se objeví dialog pro výběr lokální položky, jejíž údaje o preanalytické fázi budou zkopírovány k aktuální položce LČLP.

 

 

Tlačítkem Výběr vyberete požadovanou položku LČLP, tlačítkem Zpět kopírování údajů z dialogu Preanalytická fáze ukončíte.

 

Nejprve budou porovnány hodnoty jednotlivých polí v dialogu Preanalyická fáze pro obě položky LČLP. Pokud jsou hodnoty všech polí obou dialogů totožné, objeví se hláška a funkce Kopie L->L skončí. Pokud se hodnoty některých polí liší, objeví se dialog se seznamem polí a hodnot polí pro vybranou a aktuální položku LČLP. Pomocí logické hodnoty v prvním sloupci seznamu můžete vybrat, které hodnoty polí chcete převzít do dialogu Preanalytická fáze aktuální položky LČLP. Tlačítkem Kopie dojde ke zkopírování hodnot označených polí. Tlačítkem Storno dialog ukončíte beze změn hodnot polí v dialogu Preanalytická fáze položky LČLP.

 

Uložit - ukončení dialogu s uložením provedených změn

 

Storno - ukončení dialogu bez uložení provedených změn