Vazby pro národní položku

 

Technický popis

 

 

Vazby v SLP představují provázání položky NČLP s jinými souvisejícími položkami NČLP (obvykle obsahují další informace potřebné pro zpracování položky) , případně provázání položky LČLP s jinými souvisejícími položkami LČLP.

 

Po stisknutí tlačítka "Vazby" (je v každé záložce dialogu pro položky NČLP) se objeví dialog pro práci se seznamem vazeb pro aktuální položku NČLP. V titulku dialogu je zobrazen název aktuální položky NČLP.

 

Každá vazba aktuální položky s jinými souvisejícími položkami NČLP obsahuje kvalitu vazby (viz číselník kvalit vazeb), vázanou položku a údaj o časové diferenci mezi hodnotami položky aktuální a vázané.

 

Poznámka:

Při založení položky LČLP z aktuální položky NČLP (viz pole "Přístup k položce NČLP z číselníku lokálního" - hodnota "Zpracovává se" v záložce NČLP - Vztah k lokálnímu číselníku) jsou od položky NČLP automaticky přeneseny vazby podle kvalit vazeb vyplněných v poli "Automaticky vytvářené lokální vazby" dialogu Počáteční nastavení systému.