Stav (položky, škály, dokumenty) (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

Přístupová práva

 

Dialog pro popis stavu je shodný pro položky NČLP, LČLP a škály. Mírně odlišný je pouze dialog pro popis stavu dokumentů a repetitorií. Proto je v následujícím textu popsán pouze dialog pro popis stavu položky NČLP a na konci textu jsou vypsány odlišnosti stavového dialogu pro dokumenty a repetitoria.

 

 

Zobrazení informací o stavu položky NČLP. Lze editovat pouze pole "Platí od", "Platí do" a "Aktuálnost".

 

Poznámka:

Použitím tlačítka Oprava můžete editovat všechny údaje o stavu lokální položky NČLP.

 

 

 

Stav - stav položky NČLP (viz popis pole Stav v NČLP - Definice v NČLP (technický popis)

 

Datum založení - datum založení položky

 

Autor - kód autora, který položku založil

 

Datum aktualizace - datum poslední aktualizace položky

 

Aktualizoval - kód autora, který položku naposledy aktualizoval

 

Datum kontroly - datum kontroly položky (viz popis pole Stav v NČLP - Definice v NČLP (technický popis)

 

Kontroloval -  kód autora, který položku kontroloval, tj. nastavil stav položky na "zkontrolováno" (viz popis pole Stav v NČLP - Definice v NČLP (technický popis)

 

Datum schválení - datum schválení položky (viz popis pole Stav v NČLP - Definice v NČLP (technický popis)

 

Schválil -  kód autora, který položku schválil, tj. nastavil stav položky na "schváleno" (viz popis pole Stav v NČLP - Definice v NČLP (technický popis)

 

Platí od, Platí do - období platnosti schválené položky NČLP.

Platí od, Platí do lze editovat.

 

Aktuálnost - informace o aktuálnosti položky. Má smysl jen pro položky ve stavu "schváleno" (viz popis pole Stav v NČLP - Definice v NČLP (technický popis)

Aktuálnost lze editovat.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Oprava - tlačítko, které zpřístupní pro editaci všechna pole dialogu. Protože se jedná o nestandardní operaci, objeví se nejprve dotaz

 

 

 

Po odpovědi Ano budou k editaci zpřístupněna všechna pole dialogu.

 

OK - ukončení dialogu s uložením provedených změn

 

Storno - ukončení dialogu bez uložení provedených změn

 

 

Stavový dialog pro dokumenty a repetitoria

 

 

má navíc položky:

 

Interval revizí - údaj kdy a jak často má být dokument revidován. Uvádí se číselná i slovní hodnota (volným textem). Implicitní hodnoty jsou 12 (měsíců) a "ročně". Pokud je interval revizí roven 0, použije se hodnota nastavená buď v číselníků typů dokumentů nebo je-li i tam 0, použije se hodnota z počátečního nastavení systému. Číselná hodnota se používá při výpočtu data příští revize dokumentu. Slovní údaj je zobrazen při tisku dokumentu na titulní straně. Interval revizí lze editovat. Maximální délka je 20 znaků.

 

Poznámka:

1. V dialogu "Počáteční nastavení systému" se nastavuje interval revizí pro všechny vaše řízené, případně i neřízené dokumenty. Nastavení v dialogu "Stav" u dokumentu je určeno pouze k tomu, pokud potřebujete pro konkrétní dokument nastavit jiný interval revizí.

2. Pokud je v dialogu "Stav" číselná hodnota intervalu revizí 0 (nenastavená hodnota), bude při tisku dokumentu použito slovní vyjádření intervalu revizí z "počátečního nastavení systému" (i kdyby bylo v dialogu "Stav" slovní vyjádření vyplněno).

3. Interval revizí pro dokument a kde je nastaven můžete zjistit pomocí tlačítka "Interval revizí". Po jeho stisknutí se objeví požadovaná informace - viz např.

 

 

Datum příští revize - datum příští revize řízeného dokumentu. Datum se automaticky nastavuje při revizi dokumentu (nastaví se datum revize + 12 měsíců). Datum příští revize dokumentu lze editovat. Maximální délka je 20 znaků.

 

Konec platnosti min. verze - datum konce platnosti minulé verze dokumentu. Položku lze editovat.

 

Aktuálnost - na rozdíl od položek a škál neůže pro dokumenty a repetitoria může nabývat tato položka pouze hodnot "Aktuální" a "Neaktuální" (chybí zde hodnota "Obsoletní"). Aktuálnost lze editovat.