Číselník typů formátu referenčních mezí

 

Technický popis

 

 

Formát referenčních mezí určuje, jakým způsobem budou interpretovány referenční meze pro položku (viz škály - dolní referenční mez, horní referenční mez).

 

Obsah číselníku:

0 - bez referenčních mezí

1 - referenční meze ve tvaru: "dolní ref.mez-horní ref.mez"

2 - referenční meze ve tvaru: "větší než dolní ref. mez"  

3 - referenční meze ve tvaru: "menší než horní ref. mez"  

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Formát referenčních mezí" 

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Formát referenčních mezí zadává národní autor (ANC, SNC) při definování nové položky národního číselníku. Zadaný formát referenčních mezí se přenese i do lokální položky. V dialogu pro lokální položky je formát hodnoty zobrazen v záložce "Lokální číselník". Formát referenčních mezí lokální položky smí editovat lokální autor (SLC). Formát referenčních mezí lze zobrazit v laboratorní příručce.