Číselník dostupností pro rutinní vyšetření

 

Technický popis

 

 

Dostupnost pro rutinní vyšetření je údaj, kdy (který den) lze vyšetření objednávat v rutinní laboratoři (např. denně, pátek, jednou týdně).

 

Aby nebylo nutné vypisovat hodnotu v dialozích slovně, je dostupnost pro rutinní vyšetření řešena pomocí číselníku. V něm je každé textové vyjádření svázáno s osmiznakovou zkratkou, která se ukládá do databáze. Při zadávání dostupnosti pro rutinní vyšetření v dialozích se potm vybírá ze seznamu hodnot z číselníku.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Dostupnost pro rutinní vyšetření"

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Hodnotu dostupnosti pro rutinní vyšetření zadává SNC v dialogu pro Národní číselník laboratorních položek (NČLP), záložce "Vzor pro LP" (v dialogu vyvolaném pomocí tlačítka "Dostupnost"). Při založení nové položky Lokálního číselníku laboratorních položek (LČLP) se hodnota dostupnosti pro rutinní vyšetření přenese od národní do nově založené lokální položky.

 

Poznámka:

Číselník dostupností pro rutinní vyšetření používá správce národního číselníku při práci s Národním číselníkem laboratorních položek (NČLP). Pro práci s Lokálním číselníkem laboratorních položek (LČLP) se používá číselník lokálních dostupností pro rutinní vyšetření.