Číselník "odezvy'" pro statimové vyšetření

 

Technický popis

 

"Odezva'" pro statimové vyšetření je běžná doba dodání výsledku (ve vazbě na "dostupnost statimovou").

 

Aby nebylo nutné vypisovat hodnotu v dialozích slovně, je odezva pro statimové vyšetření řešena pomocí číselníku. V něm je každé textové vyjádření svázáno s osmiznakovou zkratkou, která se ukládá do databáze. Při zadávání odezvy pro statimové vyšetření v dialozích se potom vybírá ze seznamu hodnot z číselníku.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Odezva pro statimové vyšetření"

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

Hodnotu odezvy pro statimové vyšetření zadává SNC v dialogu pro Národní číselník laboratorních položek (NČLP), záložce "Vzor pro LP" (v dialogu vyvolaném pomocí tlačítka "Dostupnost"). Při založení nové položky Lokálního číselníku laboratorních položek (LČLP) se hodnota odezvy pro statimové vyšetření přenese od národní do nově založené lokální položky.

 

Poznámka:

Číselník odezvy pro statimové vyšetření používá správce národního číselníku při práci s Národním číselníkem laboratorních položek (NČLP). Pro práci s Lokálním číselníkem laboratorních položek (LČLP) se používá číselník lokální odezvy pro statimové vyšetření.