Číselník struktur dokumentů a repetitorií

 

Technický popis

 

 

Struktura dokumentu určuje vzhled dokumentu při tisku. Každý dokument i repetitorium v systému SLP má přiřazenu svou strukturu (nepřímo prostřednictvím číselníku typů dokumentů a repetitorií).

 

Obsah číselníku:

01 - titulní list + následující stránky s hlavičkou pro dokumenty lokální

02 - titulní list + následující stránky s hlavičkou pro dokumenty národní

03- titulní list + následující stránky s hlavičkou pro repetitoria národní

04 - titulní list, další stránky bez hlaviček, neformalizovaný text             

05 - bez titulního listu, stránky s hlavičkou typu dokument lokální   

06 - bez titulního listu, stránky s hlavičkou typu dokument národní

07 - bez titulního listu, stránky s hlavičkou typu repetitorium národní

08 - pouze prostý text bez titulního listu a bez hlaviček - celostránkový neformalizovaný text

"nezadaná hodnota - nezadáno

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Dokumenty SLP a repetitoria" -> "Struktury dokumentů SLP a repetitorií"

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nesmí přidávat, mazat ani a opravovat v číselníku žádný záznam.